Home » Scopuri şi Obiective

Scopuri şi Obiective

Scopurile pentru care s-a constituit ONG-ul sunt următoarele:

– identificarea, cunoaşterea, cercetarea şi salvgardarea spiritului şi valorilor româneşti şi redarea acestora marelui public;

– dezvoltarea şi implementarea unor programe menite a asigura un echilibru între sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural, circumscrise conceptului de dezvoltare durabilă;

– desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive, care au menirea de a asigura o minte sănătoasă într-un trup sănătos;

– cercetarea aplicată în domenii de frontieră;

– desfăşurarea de acţiuni în domenii conexe şi de actualitate.

 

            Obiectivele aflate în atenţia ONG-ului sunt grupate pe mai multe laturi:

latura ecologică – prin diseminarea informaţiei ecologice şi prin acţiuni de studiu şi protecţia mediului, ca parte activă a conceptului de „Dezvoltare durabilă”;

latura turistică – prin stimularea mobilităţii, a cunoaşterii teoretice şi practice a „navigării în teren”, se urmăreşte atât cunoaşterea teritoriului geografic şi social, cât şi a istoriei acestor ţinuturi;

latura artistica – gradul de civilizaţie a unei populaţii se reflectă şi în formele sale de artă. Încurajarea permanenţei artelor şi meşteşugurilor populare tradiţionale, cât şi sprijinirea tinerilor artişti în a dobândi vizibilitate;

latura medicală – prin însuşirea de cunoştinţe medicale, atât clasice cât şi tradiţionale, se urmăreşte menţinerea unei stări de sănătate a membrilor, cât şi profilaxia grupurilor sociale apropiate acestora. Se pleacă de la premiza că oamenii sănătoşi pot face mai mult pentru ei şi pentru ţară decât nişte oameni bolnavi;

latura sportivă – prin valoarea formativă şi educativă, sportul este distracţie, medicament, etc. Unele sporturi formează fizicul, altele mintea, dar toate încurajează disciplinaşsi fair-play-ul;

– prin cercetarea trecutului, omul îşi făureşte un prezent mai bun şi un viitor mai sigur. Studiul istoriilor, atât în partea descriptivă cât şi in-situ, reprezintă o prioritate formativă;

latura editorială  – prin editarea de materiale audio-vizuale şi mass-media, cât şi prin producţia de publicitate tematică, se urmăreşte informarea şi sensibilizarea societăţii în probleme ţinând de obiectivele ONG-ului;

latura formativă – prin formare şi consiliere se doreşte creşterea gradului de educaţie si experienţă, pentru creşterea fiabilităţii omului în raport cu natura şi societatea;

latura cercetare – prin încurajarea şi desfăşurarea de R&D (cercetare şi dezvoltare) se urmăreşte fundamentarea de teorii şi produse noi, crescând competitivitatea şi prestigiul ţării la nivel european. Reprezintă privirea în viitor, care ne simţim  obligaţi să n-o neglijăm.

 

            Despre conceptul dezvoltării durabile

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între sistemele socio-economice si elementele capitalului natural;

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi;

Ea caută să găsească şi să instituie un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediu înconjurător, economic sau social;

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Sănăptatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea calităţii vieţii.