Home » Tag Archives: Religie (page 3)

Tag Archives: Religie

Biserica creştină şi Astrologia (I)

În general, Canoanele bisericești, Exegeza biblică și scrierile Părinților Bisericii se raportează la astrologie după următoarele scheme asociative: Astrologie – Ghicitorie, Ghicitorie -Vrăjitorie, Ghicitorie – Falși Profeți. Biblia distinge între “închinătorii la stele” (4 Regi 23:5) și “cei ce citesc în stele” (Daniel 2:27), dar condamnă fără drept de apel ambele practici. Prevestind pieirea Babilonului, Proorocul Isaia amintește de deșertăciunea ...

Read More »

“Crede și nu cerceta”. Celsus a spus-o…

Existența citărilor greșit atribuite ține de istorie. Ele datează din timpuri imemoriale, și credem că nimeni nu a încercat vreodată să documenteze primul caz păstrat de acest fel. După cum nimeni nu s-a obosit să scrie vreodată o istorie eshaustivă a lor, muncă cu adevărat titanică dat fiind numărul și răspândirea. Se observă un fenomen curios, dar perfect explicabil: odată ...

Read More »

Stigmata diaboli – Mărcile lui Satan

În creștinism, se întâlnesc adesea referiri la răni, care apar în mod miraculos unor oameni, și imită stigmatele răstignirii lui Iisus. Fără a le analiza nici natura, nici originea, putem spune că acestea sunt sau par a fi stigmate ale credinței. Opuse lor sunt ”stigmata1 diaboli” – stigmatele diavolului – a căror prezenţă a fost postulată de Inchiziţie. Cel rău ...

Read More »

Vălul Veronicăi – Icoana care clipeşte

În primul volum al acestei lucrări 1 am prezentat răspândirea în unele lăcaşuri de cult ortodoxe a unei reproduceri fără valoare a tabloului sectar ”Vălul Veronicăi” (pictat de Gabriel von Max), cunoscut în mod eronat ca “icoana care clipeşte”. Aminteam şi că: ”Din ignoranță și necunoaștere, tabloul e descris ca unica icoană cu efect de hologramă, în care ochii lui ...

Read More »

Pseudo-conspiraţia actelor cu cip

În viziunea noastră, faptul că ”România este prima ţară din Uniunea Europeană cu acest regim al actelor de identitate” (biometricele cu chip) are două explicaţii principale, mari şi late: 1. România deţine numărul cel mai mare de perosane aparţinând unei anumite etnii. Cum faptele unora dintre ei, nu puţini, dar nici nu toţi, au băgat Vestu-n lacrimi, e plauzibil că ...

Read More »