Iram cea cu pilaştriExplorări în Enigmatic se constituie în Jurnalul de Bord şi Planul de Operaţiuni al acestui site web (înscrie, în ordine cronologică, subiecte abordate de noi şi/sau de alţii, considerate relevante în context, din care transpare o agendă şi se întrevăd posibilele dezvoltări şi ramificări ulterioare).

Explorări în Enigmatic va conţine principalul flux informativ (cele mai dese acualizări, conţinut bogat şi subiecte diversificate). Dacă va fi necesar, în timp va apărea şi o structurare pe subcategorii a posturilor încadrate aici.