Ocultism, Paranormal şi alte alea

”Alfabetul Nug-Soth” este o variantă modernă a AIQ BKR. Apare în lucrarea ”Al Azif – Necronomicon”1, o farsă publicistică elaborată publicată prima dată în Anglia de un grup de 4 persoane: George Hay (editorul), Robert Turner (autorul), Colin Wilson (autorul introducerii – conform Wordcat) și David Langford.

În România, Paul Ștefănescu (1928-2003) s-a păcălit copilărește publicând ”Al Azif – Necronomicon”, în lucrarea sa ”Magia neagră”2, considerându-l autentic.

Alfabetul Nug-Soth

În ediția engleză, se fac două mențiuni vis-a-vis de acest alphabet – cifru:
– ”Următorul alpabet grafic (sic! – n.n.) este descifrat din manuscris, utilizând un ”Pătrat magic cifrat”, inerent manuscrisului”.
– ”În scrierea runelor mistice Nug-Soth C servește de K”.

Deoarece se înțelege intuitiv atât substituția simplă uzitată cât și rădăcina AIQ BKR din care s-a inspirit, publicăm în facsimil tabelul din ”Al Azif – Necronomicon”, fără alte mențiuni.

Notă: 1Ed. Neville Spearman Ltd, Jersey, 1978; 2Lucrarea sa, ”Magia neagră” a cunoscut mai multe ediţii, poate chiar mai multe decât era cazul. Noi folosim ediţia Saeculum Vizual (Bucureşti, 2003). Din respect pentru gen. Emil Străinu nu insistăm asupra personajului; însă acest lucru trebuie precizat mai mult pentru viitor, decât pentru cei prezenţi.