Uncategorised

După posturile de prisos, urmează şi comentariile care nu-şi au rostul. În parte cronofage, în parte inutile, în parte deplasate, în parte nelalocul lor… Apreciez în mod deosebit, comentariile care:
– aduc plus-valoare acestui blog;
– semnalează greşeli, erori, scăpări în materialele publicate;
– fac propuneri pertinente şi care pot duce undeva…

După cum se poate vedea, nu am fost subiectiv-subiectiv pe de-antregul 🙂 , mi-am aruncat la gunoi şi unele dintre comentariile mele.

PDF-ul cu ele va rămâne pe blog, pentru cine ar mai fi interesat de subiectul deşertăciunii umane.

Comentarii rebutate (26.10.2014)

Modificările operate nu trebuie înţelese ca o bătaie de joc faţă de cei care au postat. Chiar timpul pierdut de a le colata într-un PDF este dovada că nu asta intenţionez. Dar, nu sunt… Exact, Sisif:

Sisif împingându-şi piatra