România enigmatică şi insolită

Vărd (s, C. Chipăr, jud. SB) 1 – La fel ca multe alte obiective arhitecturale de patrimoniu, Biserica fortificată evanghelică Sfânta Maria (nr. 28; sec. XIII) se află într-o “stare avansată de degradare”, deşi este înregistrată ca monument istoric într-o ruşinoasă listă a nepăsării naţionale (LMI).

Cod LMI – SB-II-m-B- 12583  Cod RAN – 14483.01.01144

Vărd (Verd) pe Harta Iosefină a Transilvaniei (1769-1773)

O reţea subterană de tuneluri este aici o realitate: “sub altar, există 3 grinzi de lemn… de acolo pornesc tuneluri care duc spre 30 de case din localitate. Aceste subterane trebuie înţelese în contextul unei biserici fortificate, destul de puţin evident la faţa locului. Şi asta deoarece cele 2 turnuri de apărare şi zidurile de incintă au fost demult demantelate.

Vărd - Vedere aeriană

Notă: 1. 1001 de enigme ale României, Dan Brăneanu, Emil Străinu, Ed. Triumf, 2014. Fragmentul reprodus este un extras din vol. II, aflat în etapa BT, la editură.