Ocultism, Paranormal şi alte alea

Această schemă astronomică îşi are originea în cultura babiloniană; sistematizată de Claudiu Ptolemeu1 (~ 87 d.Hr – ~ 165 d.Hr) ea a reprezentat un ”standard” până la apariţia şi generalizarea modelului introdus de Nicolaus Copernic (1473 – 1543).

Sistemul planetar ptolemaic - Grafic

Sistemul ptolemaic2 este geocentric şi ordonează 7 corpuri cereşti, considerate planete (în realitate şi în terminologia modernă, Soarele este o ”stea”, iar Luna un satelit natural al Pământului). Ansamblul permite exploatarea semnificaţiei cifrei ”sacre” 7, pe baza căreia s-au creat sisteme de Analogii şi Corespondenţe complexe.

Sistemele magice se bazează în general pe acest sistem, menţinut şi ca fundament al Astrologiei tradiţionale. Importanţa sa este deopotrivă teoretică şi practică.

Sistemul planetar ptolemaic - Corespondenţe

Note: 1Pentru aprofundarea acestui sistem, recomandăm Claudiu Ptolemeu – Tetrabiblos. Lucrarea are şi o ediţie recentă în limba română a Tetrabiblosului (Ed. Herald, Bucureşti, 2009). Deşi dovedite ca eronate, ideile promovate de Ptolemeu au avut o înrâurire uriaşă asupra civilizaţiei europene. Astrologia modernă a rectificat acest sistem din punct de vedere astronomic, dar păstrează, mai mult sau mai puţin modificat, majoritatea ideilor sale astrologice.
Notă: 2Se zice ptolemaic, nu ptolemeic (cu a, nu cu e).