Ocultism, Paranormal şi alte alea

În general, Canoanele bisericești, Exegeza biblică și scrierile Părinților Bisericii se raportează la astrologie după următoarele scheme asociative: Astrologie – Ghicitorie, Ghicitorie -Vrăjitorie, Ghicitorie – Falși Profeți.

Biblia distinge între “închinătorii la stele” (4 Regi 23:5) și “cei ce citesc în stele” (Daniel 2:27), dar condamnă fără drept de apel ambele practici.

Prevestind pieirea Babilonului, Proorocul Isaia amintește de deșertăciunea practicilor astrologice babiloniene: “Tu te-ai obosit întrebând pe atâţia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla”. (Isaia 47:13)

În Canoanele bisericești, acolo unde nu este specificată textual, astrologia este încadrată la vrăjitorie și cade sub incidența canoanelor care se ocupă de aceasta. Un exemplu în acest sens este Canonul 36 al Conciliului de la Laodiceea “Osânda vrăjitoriei și a credințelor deșarte”: ”Nu se cuvine cei ieraticeşti (sfinţiţi), ori clericii, a fi vrăjitori ori descântători, ori matimatici, ori astrologi, sau a face cele ce se zic filactirii (baere) care sunt legături ale sufletelor lor. Iar cei ce le poartă, am poruncit să se arunce din Biserică”.

Trebuie spus că elementul principal care a contribuit la condamnarea astrologiei este ideea de predestinare a astrelor, inacceptabilă din punct de vedere creștin. S-au făcut încercări conceptuale complexe pentru a putea depăsi acest baraj ideatic.

Johannes Vermeer - Astronomul (1668)

Varia (Referințe biblice vis-a-vis de astrologie).

Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii” (Geneza 1:14)

A izgonit după aceea pe preoţii idolilor pe care-i puseseră regii Iudei, ca să facă tămâieri pe înălţimi, în cetăţile Iudei şi în împrejurimile Ierusalimului, şi care tămâiau pe Baal, soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului. (Regi IV, 23:5)

Tu te-ai obosit întrebând pe atâţia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla. (Isaia 47:13)

Poţi tu să scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului Mare şi stelelor lui? (Iov 38:32)

Iar voi să nu ascultaţi pe proorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe vrăjitorii voştri şi pe-ai voştrii cititori de stele care vă zic: Nu veţi sluji regelui Babilonului (Ieremia 27:9)

Aşa zice Domnul, Cel ce a dat soarele ca să lumineze ziua şi a pus legi lunii şi stelelor, ca să lumineze noaptea; Cel ce tulbură marea, de-i mugesc valurile, şi numele Lui este Domnul Savaot (Ieremia 31:35)

Daniel a răspuns înaintea regelui zicând: Taina pe care vrea să o afle regele nu pot s-o facă cunoscută lui nici înţelepţii, nici prezicătorii, nici vrăjitorii, nici cititorii în stele. (Daniel 2:27)

Atunci au sosit tâlcuitorii de semne, prezicătorii, caldeii şi cititorii în stele şi le-am spus visul, dar ei nu mi-au dat tâlcuirea lui. (Daniel 4:4)

În regatul tău se află un om care are în el Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt şi în vremea domniei tatălui tău a fost descoperită în el lumină, pricepere şi înţelepciune, ca înţelepciunea dumnezeiască, iar regele Nabucodonosor, tatăl tău, l-a pus mai-marele tâlcuitorilor ele semne, al caldeilor, al cititorilor în stele şi al înţelepţilor. (Daniel 5:11)