Guruşi. Închipuiţi. Impostori

Mulţi nu cunosc, dar trebuie să cunoască.

Deunăzi i-am dus acest text domnului Dan Corneliu Brăneanu, pe care-l cunosc de peste 20 de ani. I-am zis: ”Uitaţi Testametul Dvs. ideatic!” În faţa mea a parcurs textul în diagonală şi nu s-a dezis de el (în ciuda protestelor mele!). În fapt, nici nu avea cum: lui şi cunoştinţelor lui apropiate li se datorează aceste teze (mai puţin mesajul profund şovin – xenofob şi antisemit – care le garnisează);

Ceea ce conţine textul funarian nu este opera unui/ unor (semi)analfabeţi – ca Ghiţă, Daniel Roxin, Napoleon S. sau alţii). Un grup de intelectuali bine închegat a lansat după 1990 aceste teze, crezând că reprezintă un demers şi o datorie patriotică. Nici acum aceşti vectori nu realizează profundul lor impact negativ asupra societăţii româneşti în ansamblu, şi mai ales a modului cum este ea oglindită în lume;

L-am promovat pe Dan Corneliu Brăneanu cum am putut mai bine (printre altele, făcându-i opera accesibilă, on-line, tuturor celor interesaţi). În interesul lui şi nu al meu, Dumnezeu mi-e martor. Nu m-am coborât la intrigile bizantine în contra mea la care (conştient sau inconştient) a fost părtaş în ultimul timp. Îl respect pentru ceea ce a fost şi-l voi respecta astfel până la moartea lui şi după;

Regret însă că nu are înţelepciunea bătrânească de a se dezice de unele greşeli pe care – mai mult ca sigur fără voia sa – le-a făcut de-a lungul timpului. Contrar aparenţelor, ele nu se acoperă de colbul timpului. Ci erup, agresive, sub pana unor elemente profund tarate şi anti-româneşti, ca Ghiţă Funar. Păcat!