Ocultism, Paranormal şi alte alea

Etimologia sintagmei AZOTH este controversată: în general se consideră a fi o alterare a termenului ”azoc”, la rândul său o alterare a cuvântului arab ”al-zā’būq” însemnând mercur. În universul alchimiei, AZOTH a îmbrăcat mai multe sensuri, în funcţie de epocă şi autor.

Însă, nu sensurile acestui cuvânt ne interesează aici, ci originea unei explicaţii cabalistice care pretinde că-l explică: ”Ortografierea este formată din literele inițiale ale alfabetelor englez1, greac și ebraic, urmate de literele finale din alfabetul englez (Z), alfabetul grecesc (Omega) și alfabetul ebraic (Tau)”2.

Afirmaţia este întinerită excesiv, fiind atribuită fie lui Aleister Crowley3, fie lui Eliphas Levi. Confruntarea lucrării lui Crowley ne trimite la un Appendix I – Qabalistic Data, care după toate probabilităţile este o contribuţie a editorului cărţii, Stephen Skinner. Cu o mare probabilitate, inserţia internautică este opera zgomotoşilor apologeţi ai tristului mag de vodevil, cu atât mai mult cu cât li s-a atras atenţia asupra erorii comise.

În ceea ce ne priveşte, am identificat paragraful în lucrarea lui B. Valentinus4: ”… car il est A & O: present en tout lieu , les Philosophes m’ont orne du nom d’Azoth, les Latins A & Z, des Grecs et ά & ώ) , des Hébreux א & ת5, tous lesquels noms signifient & sont Azoth”6.

Basil Valentin - Les Douze Clefs de Philosophie - Azoth ... (1660)

În ceea ce priveşte compunerea acestui cuvânt, şi acceptând drept corectă explicaţia furnizată mai sus, avem de a face cu o tehnică din Kabbala literară – Notariqon.

De remarcat şi unul dintre portretele lui Paracelsus7 în care, terminaţia mânerului spadei poartă inscripţia AZOTH.

Portret şi lupă : Paracelsus - Astronomica et Astrologica (1567)

Notă: 1. Probabil autorul se referă la varianta mult mai coerentă a alfabetului latin. 2. Conform Wikipedia. 3. Aceeaşi pagină din Wikipedia face trimitere în mod eronat la Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia, 1923 Crowley, Aleister (1996). The magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923 Weiser Books. pp. 229–230. 4. Personaj fictiv pus în scenă de adversarii şi detractorii lui Paracelsus. Cu o mare probabilitate, opera sa este un efort colectiv al acestora. Lui B. Valentinus îi sunt atribuite şi prin urmare antedatate, majoritatea ideilor de forţă şi realizărilor lui Paracelsus. 5. Literele ebraice Aleph & Tau. 6. Basil Valentin – Les Douze Clefs de Philosophie – Azoth, ou le moyen de faire l’Or cache des Philosophes (Pierre Moet, Paris, 1660; pg. 175) 7. Paracelsus – Astronomica et Astrologica (Arnoldi Byrckmans, Coln, 1567; pg. 21). Originalul este redactat în latină şi este disponibil pe Internet în format digital hires la mai multe biblioteci, printre care Bayerische StaatsBibliotek.