România enigmatică şi insolită

Prima apariţie pe Internet a subiectului datează din 2009: “M-ti Buzaului.Sat Stroiasca, Catun Putul Vechi, Todoruselor codrul … stie cineva Ce se petrece acolo?”

Suita de întrebări laconice a apărut pe blogul https://ploiesti68.wordpress.com/ în data de 3 decembrie 2009 şi se constituie – în mod bizar – în singura postare de pe acel site web.

Ploiesti68's Blog 1
Autorul este identificat doar printr-o fotografie Gravatar şi suntem tentaţi să credem că Ploiesti68 semnifică locul şi anul naşterii lui.

Ploiesti68's Blog 2
O lămurire aparentă este dată de comentariile la postare: pe parcursul a mai multor ani, din 2011 şi până în 2015 (prezent) autorul a răspuns comentariilor, cu o rapiditate şi perserverenţă care te pun pe gânduri.

Posesorul site-ului nu pare să fi cunoscut sursa primară, de vreme ce, începând cu anul 2013 copiază şi pastişază contentul de pe Forumul Rufon, fără a adăuga nici o informaţie suplimentară (măcar ca momeală pentru ”dezlegat limbile”).

Părerea noastră este că informaţia a fost prinsă ”urecheşte” de la o terţă persoană şi că s-a încercat, prin intermediul Internetului aflarea de date suplimentare (crowdsourcing). Este aproape imposibil de stabilit dacă respectivul a jucat rolul de cutie de rezonanţă ”în orb”, servind unor interese care, cel mai probabil, îl depăşeau.

Ca o notă de subsol: deşi sub un alt nume, cunoscuţii pot identifica cu uşurinţă gravatarul meu în chiar capul listei de comentarii (2011).