România enigmatică şi insolită

Caldă, de-abia ieşită de sub rotativa tiparului, o nouă carte se află în librării:

Dan Corneliu Brăneanu - Explorări în enigmatic (Ed. DacoRomână TDC, 2015)

Dan Corneliu Brăneanu – Explorări în enigmatic (Ed. TDC, 2015)

Selecţia materialelor şi îngrijirea ediţiei:

Musceleanu Vlad-Ionuţ

Dan Corneliu Brăneanu - Explorări în Enigmatic - Cuprins

Update: Cartea poate fi achiziţionată în Bucureşti de la Librăria Mihai(l) Eminescu – (Universitate)… şi în ţară de pe site-ul web al aceleiaşi instituţii de cultură Preţul este de 31 lei.

[—-] Text cenzurat şi un scurt comentariu off-topic: Unii oameni rămân ei aşa, cu un reflex aproape pavlovian al denunţului, al delaţiunii. Nici nu mai contează ocazia, împrejurarea, adresantul, căci nu-i aşa, trebuie să fii chiar tâmpit să torni un om la prieteni. Poate ca o amintire din trecut, sau poate ca o prevestire a viitorului, un popă era lângă El…  

În continuare vă prezentăm, ca o invitaţie la lectură, „Cuvântul Înainte„:

„În general, criticii nu s-au hotărât dacă opera trebuie analizată independent de autor, sau dacă binomul Om-Operă trebuie tratat ca un întreg, date fiind multiplele influenţe reciproce. Nu dorim să facem în această scurtă introducere Filosofia Culturii, însă credem că este posibilă o sinteză între aceste două tendinţe aparent antagonice: opera D-lui. Dan Corneliu Brăneanu transcede persoana autorului; în acelaşi timp, influenţele epocii în care s-a format şi a activat au fost suficient de importante pentru a influenţa direcţii şi abordări.

Deşi însoţite de o bogată activitate publicistică în periodice şi cotidiene, o bună parte din cercetările D-lui Dan Corneliu Brăneanu sunt şi vor rămâne inedite şi acum, şi mult după trecerea sa în nefiinţă. Pentru că, în pofida deschiderii reale către public, scrierile sale nu violează interdicţii şi nu profanează misterul: spune, nici mai mult şi nici mai puţin decât ceea ce trebuie spus. Am fost, în ultimii 20 de ani un apropiat al lui; am putut vedea cum oscila între ironia fină şi resemnarea demnă faţă de acei care tot vroiau să spună ceva, deşi n-aveau nimic de spus.

Dan Corneliu Brăneanu îşi explică opera ca o permanentă căutare, în domenii diverse, dar complementare. Câteodată, o vede chiar ca o ”împrăştiere”, marcată de o aparentă nestatornicie ideatică. Recunoaşte totuşi o unitate structurală: aparentele ramificaţii au doar menirea să clarifice unele detalii mai deosebite, explorând şi exploatând unele nişe nu pentru ele însele, ci în beneficiul întregului.

Dan Corneliu Brăneanu este un ”căutător”; deşi pentru metodă şi perseverenţă l-am putea numi uşor ”cercetător”, nu o vom face. Le lăsăm altora orgoliul plăpând şi satisfacţia minoră de a se socoti savanţi, ”profesionişti” într-un domeniu aparent ignorat, pe nedrept, de lumea universitară şi academică, şi în care diplomele şi distincţiile exterioare au, cel mult, o circulaţie periferică.

Ca astrolog, Dan Corneliu Brăneanu poate fi considerat un veritabil iniţiat. Cunoaşterea sa în acest domeniu – considerat ”osatura” Filosofiei Oculte – nu este livrescă, ci este dobândită prin transmitere directă, printr-o venerabilă filiaţie. Ne-am putut convinge personal asupra exactităţii extraordinare (deplin improbabilă statistic) a predicţiilor sale. Din păcate, poate datorită vârstei, poate din alte motive, Domnia-Sa a pierdut (sau i-a fost luat) acest dar. Poate aici se află „nodul care leagă lucrurile”: predicţiile nu aveau o origine exclusiv astrologică; cercetarea astrologică fiind dublată de o capacitate personală deosebită, dar perisabilă.

Şi, pentru a înlătura din start orice neclarităţi susceptibile a da naştere unor interpretări nedorite: Dan Corneliu Brăneanu este un creştin ortodox practicant. Şi el, şi noi, respingem hotărât orice încercare de a lectura cartea propusă într-o ”cheie” contrară învăţărurilor credinţei noastre tradiţional-creştină!

*

Intenţia acestei Ediţii este de a oferi o privire caleidoscopică asupra publicisticii lui Dan Corneliu Brăneanu. Am fost nevoiţi – de comun acord cu Autorul şi Editorul – să operăm o selecţie, care pe de o parte să exemplifice concludent preocupările sale, iar pe de altă parte să corespundă spaţiului editorial avut la dispoziţie.

Nu am dorit să operăm stilistic deloc asupra textului, deşi probabil am fi obţinut permisiunea de a o face. Dan Corneliu Brăneanu este de formaţie inginer, iar scriitura sa nu are totdeauna frumuseţea ornamentală a creaţiei unui literat. Credem însă că intervenind la editare am fi afectat atât autenticitatea materialului, cât şi mesajul transmis, câteodată, printre rânduri.

*

Volumul de faţă poate fi considerat şi o tatonare, o prospectare a dorinţei publicului de a fi publicat in-extenso bogatul material strâns de Dan Corneliu Brăneanu într-o viaţă dedicată cercetării misterelor materiei şi tainelor spiritului.

Musceleanu Vlad-Ionuţ