Guruşi. Închipuiţi. Impostori

Pentru că promisiunile trebuie întotdeauna ținute, prezentăm momentul editorial ”OMU”, când Moşul din Pitești – Tudor Diaconu atârna la alţii ca să-şi vândă gunoaiele pseudo-ştiinţifice.

Moşule, ce tânăr erai!

OMU – Revistă de cultură și artă (An I, nr. 1, aprilie 1990)

OMU, nr.1 - Header

OMU, nr. 1 - Caseta redacțională

OMU – Revistă de cultură și artă (An I, nr. 2, august 1990)

OMU, nr. 2 - Header

OMU, nr. 2 - Caseta redacției

OMU – Revistă de cultură și artă (An I, nr. 3, sep. 1990)

OMU, nr. 3 - Header

OMU, nr. 3 - Caseta redacțională

OMU – Revistă de cultură și artă (An I, nr. 4, dec. 1990)

OMU, nr. 4 - Header

OMU, nr. 4 - Caseta redacțională

Pozele pot fi deschise pentru vizualizare în ferestre separate.

Noi cunoaștem doar aceste numere. Dată fiind fluctuația datei de apariție, este foarte probabil ca publicația OMU să se fi oprit aici.

După cum lesne se poate vedea, inteligența Moșului pare că era mai redusă în 1990 – omul avea nevoie de un întreg cortegiu protocronist pentru a-și justifica existența și tipăritura. Metrul lui cub de cultură (sic!) era în realitate, metrul de pseudo-cultură al altora. Ce-i drept, îi reveneau și lui, acolo, câțiva centimetri…

Multora dintre cititorii noștri aceste nume nu le spun nimic. Însă pentru cei care cunosc fenomenul din interior, ele sunt pe deplin lămuritoare. Pe scurt, sunt niște oameni (rar cumsecade), buni ”cotangii” care au niște teorii ”crețe” și o mare problemă de ”sistem”: chiar și atunci când pleacă de la unele premize corecte, rezultatul este, volens-nolens, eronat, pe motiv de raționamente defectuoase.

(va urma)

Episodul I: http://terramirabilis.ro/2015/01/22/1198/