Guruşi. Închipuiţi. Impostori

(Reproducem extrase uşor modificate de noi dintr-un raport care în scurt timp va ajunge pe masa unor instituţii care nu prea se joacă „cu puţa în ţărână”). Să vedem, veţi bloca şi acest dosar cum a fost cazul  _ Sarmis_, de care credeaţi că aţi scăpat*? Îl asigurăm pe Dl. Rudan V. că ştim ce partid a finanţat operaţiunea de prospectare a pieţei de care se face vorbire. Nu întâmplător membrii săi sunt prezentaţi cu brăţări de CrV la încheieturi, în fiecare dimineaţă, la TV!

„Vom insista în detalierea unui episod din activitatea Dlui. Rudan şi a ”Terra Scientific Investigations”, pentru a exemplifica una dintre colaborările contractuale din istoricul firmei, menită să nască suspiciuni îndreptăţite.

Centrul de Cercetări Bioenergetice. Existenţa şi activitatea Centrului de Cercetări Bioenergetice, Bucureşti, trebuie explicată, deoarece lasă impresia unei instituţii academice, mai ales că este prezentă ca referinţă în cadrul unei manifestaţii ştiinţifice.

Centrul de Cercetări Bioenergetice s-a constituit, de la început şi până la sfârşit, într-o operaţiune de PR (Public Relations), creat de trei persoane: soţii Zinaida şi Ovidiu Gheorghe Stoenescu împreună cu .

Scopul era promovarea încrucişată în presa şi mass-media tabloidă: capacităţile energoterapeutice ale Dnei. Zinaida Stoenescu, „femeia-magnet” „care vindecă prin telepatie” cancerul (pe baza unui auto-afirmat atestat de asistentă medicală eliberat în R. Moldova) erau susţinute, promovate şi mai ales certificate de Dl. Rudan Vasile, „specialist în detecţie extrasenzorială” şi nu numai (a cărui calificare ştiinţifică constă în propriile afirmaţii, niciodată probate).

În plan secund, se urmărea promovarea lui Ovidiu Gheorghe Stoenescu, potenţial candidat la funcţia de Preşedinte al României (?!?). Acesta era susţinut de soţia sa, Zinaida care „lucra cu creierul”, sfătuită în acest sens de „Kardaba extraterestrul”1.

Respectivul Centru a avut o existenţă efemeră din cauza acuzelor reciproce şi certurilor devenite publice dintre cei trei parteneri de business.

Tratamentele Zinaidei se realizează în cadrul Asociaţiei „Cer Senin”, fiind cel puţin la nivel declarativ monitorizate („le studiază evoluţia”) de medicul Andrei Bărbătescu, fost profesor la facultatea de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti1.

Din anul 2008, Asociaţia „Cer Senin”, […] a semnat un contract de colaborare cu Societatea „Terra” în domeniul cercetării ştiinţifice a terapiilor bioenergetice”2. Director CCB, nimeni altul decât „cercetătorul” Vasile Rudan.

În acelaşi an, apar articole de presă care laudă performanţele Zinaidei:
– Libertatea 27 februarie 2008 – “M-a vindecat prin telepatie” autor: Sorin Golea (Notele 1 şi 2)
– Formula As Nr. 838/ (27.07 – 03.10) 2008 – „Ne otravim sau ne vindecam?!” autor: Melania Papadache (Nota 3)
– O apariţie a trioletului la Teo-Live (Prima TV) 30 mai 2008.

La data de 03.10.2008, adică la doar câteva luni, Centrul de Cercetări Bioenergetice publică3 date preliminare, dovedind dacă nu un caracter ştiinţific pronunţat, cel puţin o operativitate extremă:

„Potrivit datelor preliminare, terapeutul extrasenzitiv Zinaida îmbină proceduri terapeutice extrasenzitive cu masaje bioenergizante, psihoterapie în stadiu primar şi utilizarea unor loţiuni şi unguente preparate din plante şi rădăcini de plante originare din arealele Siberiei, Asiei Centrale şi Extremului Orient. Procedural, Zenaida acţionează prin inducţie telepatică, activând energii vindecatoare aflate în stare latentă în subconştientul bolnavului. Succesul vindecarii unor boli considerate incurabile presupune şi implicarea psihică a bolnavului în actul vindecării sale, alături de terapeutul extrasenzitiv. În urma monitorizării corespunzătoare etapei preliminare, rezultă că rata ameliorării sau vindecării de către terapeutul extrasenzitiv Zenaida a unor boli considerate incurabile de către medicina alopată se situează în jurul procentului de 90%. În etapa urmatoare, monitorizarea va fi extinsă asupra unui număr de aproximativ 1200 de pacienţi, pentru a se fundamenta o concluzie ştiinţifică, bazată pe un volum optim de date repetabile”.

Ne-a atras atenţia şi referirea la prof. univ. dr. Frumuzachi Barca, aparent cooptat în Centrul de Cercetări Bioenergetice. După toate probabilităţile este vorba de Prof. Emerit Dr. Ing. Frumuzache Barca, de la Facultea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Industrială -Departamentul de Bioresurse şi Ştiinţa Polimerilor din cadrul UPB (dată fiind deasa referinţă inter-schimbabilă şi confuzivă între Zinaida şi Zenaida din articolele de presă, putem fi în proporţie de 99% siguri că Frumuzachi şi Frumuzache se referă la una şi aceeaşi persoană).

„Protocolul la care se face referire a existat întradevăr, încheiat între subsemnatul şi secretarul ştiinţific al firmei pe care o reprezentam, prof.univ.dr. Fr. Barca, pe de o parte, şi Zinaida Stoenescu şi soţul dânsei, Ovidiu Stoenescu, reprezentând Asociaţia „Cer senin”, pe de altă parte”. (sursa: Jurnal 12. 07.2012, Protocol de cercetare ştiinţifică … fără obiect, autor Rudan Vasile).

Ceea ce este de neînţeles este legătura dintre acest om ajuns la vârsta senectuţii, cu o carieră ştiinţifică deosebită, dar într-un domeniu (studierea combustibililor) fără nici o legătură cu problematica tratamentelor medicale cu bioenergie şi activitatea propriu-zisă pe care fantomaticul Centru şi-o propunea. Calitatea de „secretar ştiinţific” (titulatură comună şi potrivită unei societăţi academice, nicidecum comerciale) al unei firme fără angajaţi a Dlui. Frumuzache Barca nu a fost investigată, din motive ţinând de buna-cuviinţă a autorilor.

Ceea ce nu l-a împiedicat pe acelaşi Rudan Vasile care confirma capacităţile energoterapeutei să dezvăluie într-o „Scrisoare deschisă” (publicată pe blogul personal) dedesubturile afacerii:

„Aţi desfiinţat cabinetul în care chestionam bolnavii, aţi dat jos firma societăţii mele pe motiv că acel plastic dreptunghiular era proprietatea dumneavoastră (pentru că aţi achitat costul confecţionării obiectului), anulând astfel – fără preaviz – protocolul nostru de colaborare. Nu cred că aţi înţeles vreodată că, acea firmă conferea un plus de încredere bolnavilor privind eficieţa terapiei alternative şi avea un rol subliminal bine definit în procesul tratării pacienţilor”. (Misiva este mai lungă; din ea reiese că numita Zinaida Stoenescu este o impostoare cinică care-şi escrochează pacienţii în scop mercantil).

Pe acelaşi blog, sub semnătura aceleiaşi persoane, apare o nuanţare contradictorie: „Timp de doi ani nu au adus documente medicale din care să reiasă cu claritate eficacitatea tratamentului […] nu au dat numele şi adresele pacienţilor pentru a fi chestionaţi în privinţa tratamentului de care au beneficat aceştia […] n-au fost în stare să prezinte, la cererea noastră, niciun pacient bolnav de cancer sau de altă boală incurabilă pe care să-l fi vindecat […] În urma insistenţelor noastre de a discuta cu foşti pacienţi „vindecaţi” de Zinaida Stoenescu de cancer sau de alte boli incurabile, Ovidiu Stoenescu a dat jos firma Laboratorului de cercetări bioenergetice de pe clădire”.

Concluzii. Din documentare reiese clar o asociere dubioasă, constituită de persoane dubioase pentru a face publicitate unor acţiuni dubioase. Centrul de Cercetare Bioenergetică pare a fi de fapt un panou de firmă corespunzând unei camere de bloc, iar pretinsa „cercetare” consta în „chestionarea bolnavilor” de către o persoană fără studii de specialitate (de fapt nici acele banale interviuri părereologice nu au avut loc). Situaţia nu trebuie să surprindă: de fapt pacienţii erau „trataţi” în aceleaşi condiţii

Ceea ce surprinde este însă reacţia Dlui. Rudan Vasile referitoare la eşecul unei preconizate Sesiuni internaţionale de comunicări ştiinţifice pe tema terapiilor alternative, iniţiată chiar de el: „Sesiunile de comunicări ştiinţifice trebuie să poarte girul unor instituţii specializate, nu ale unor persoane private care n-au nici în clin nici în mânecă cu cercetarea ştiinţifică” (sic!).

Din parcurgerea materialelor de presă a reieşit permanenta referire la Sc Terra – Scientific Investigations SRL sub titulatura „Societatea Terra”. Credem că formularea este gândită pentru a crea confuzia că ar fi vorba de cu totul altceva decât o societate comercială, în speţă un fel de institut de cercetări avansate.

Raporturile din trecut ale Sc Terra – Scientific Investigations SRL şi unicului său acţionar cu anumite anturaje şi entităţi sunt menite să trezească suspiciunea şi neîncrederea unor potenţiali parteneri de afaceri, existând un potenţial sporit de risc şi vulnerabilităţi pe care noi le-am creionat în investigaţia noastră.

Notă:*Dl. Rudan se laudă adesea cu iluzoriile sale relaţii sale din Servicii, ignorând frustrarea crescândă a unor tinere cadre fidele idealului naţional cărora şefii ierarhici le cereau să refacă „lucrarea” – dealtfel temeinic documentată – şi le tăiau din remuneraţie doar pentru că unii aveau „spate” în politic. Dumneavostră chiar credeţi că operativii ăia vor tace la infinit doar pentru că nişte politruci de pripas le-au ordonat să tacă? Vă înşelaţi, Domnule Rudan: nimeni nu şi-a apostat crezul, doar căile alese sunt diferite. Vedeţi, dragul nostru Domn, mai ştim şi noi aştia, neghiobii, câte ceva… 1Toate aceste afirmaţii sunt susţinute cu subiect şi predicat de personajele în cauză, şi dezvăluite public ulterior de Rudan Vasile în „Scrisoarea deschisă”. Desigur, este jenantă această ideaţie, dar ea trebuie prezentată pentru conturarea profilului psihologic şi caracteriologic al actanţilor”.