Explorări în enigmaticRomânia enigmatică şi insolită

Felul în care a fost ”restaurată” biserica Adormirea Maicii Domnului1 din cimitirul satului Albota este de manual, la capitolul ”Așa nu, Doamne-ferește!”. Profitându-se de lipsa de încadrare în Lista Monumentelor Istorice (în prezent figurează ca obiectiv de clasa B), s-a realizat o armătură compactă de cărămidă și beton, care îmbracă zidul exterior până sub pictura cornișei.

Biserica din Albota

Totul s-a făcut în anul 1966, paroh fiind pe atunci preotul P. Sandu (există și varianta Sănduș, nu cunoaștem care este cea corectă). O inscripție olografă, de pe peretele sudic, ”7 iunie 1966. Pr. P. Sandu”, amintește momentul și ”ctitorul”.

Albota - semnătura ”ctitorului”

Interesul nostru pentru această mică biserică a fost trezit de un articol publicat de Nicolae Iorga în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice2. O frescă exterioară înfățișa ”înaintea unui preot un creștin, care, nemărturisindu-și păcatele, e înghioldit de la spate de însuși Satana”. Pictura datează din anul 1879, fiind opera zugravului Apostol Voicu. Considerăm că avem de-a face cu o variație a alegoriei Morții, redată în scop moralizator. Este vorba de o particularitate locală deosebit de interesantă, a unor biserici din județele Argeș și Vâlcea (în general aflate în proximitatea unui cimitir). Vom mai avea ocazia să detaliem acest subiect cu altă ocazie.

Pictură exterioară Albota - Iorga

Din păcate, creștinul, preotul și încornoratul nu mai există în prezent, fiind zidiți la propriu. Dată fiind întinderea fragmentului pictat, soluția aleasă, complet aberantă, nu ar fi permis păstrarea lui la suprafață. De scăpat au scăpat doar câțiva sfinți, care ne privesc din ramele unor firide practicate în zidul nou, ca o soluție de compromis.

Ne rămâne doar fotografia alb-negru care însoțește articolul lui Iorga.

Noul preot paroh, dl. Silviu Mateescu, ne-a oferit unele detalii interesante și  ne-a mărturisit intenția sa de a aduce biserica la înfățișarea originală, acțiune pentru care a început deja diligențele legale. Se spune că pentru un creștin, renunțarea la speranță echivalează cu renunțarea la credință și negarea lui Dumnezeu. Așadar, să sperăm!

Albota - Lupă din articolul lui Iorga

Note: 1. Comuna Albești, sat Albota, str. Moșteni, nr. 492. Cod LMI AG-II-m-B-13466; 2. Nicolae Iorga – Biserica din Albota, BCMI, An XXVIII, 1934, F. 79-82, pg. 17-18.