Guruşi. Închipuiţi. ImpostoriLucifer 1

În Iezechiel 28:17 se explică cauza căderii lui Lucifer:

”Din pricina frumuseții tale s-a îngâmfat inima ta, și pentru trufia ta ți-ai pierdut înțelepciunea. De aceea te-am aruncat la pământ și te voi da înaintea regilor spre batjocură”.

Căderea lui Lucifer

Oricât ar părea de ciudat, rădăcinile falsului mesianism românesc sunt de sorginte luciferică, iar rezultatul lor este previzibil:

”Înaintea prăbușirii merge trufia și semeția înaintea căderii” (Pildele lui Solomon, 16: 18)

Sintagma ”Grădina Maicii Domnului”, atât de plăcută multora, este o teribilă vorbă de hulă. Pentru că incubă răstălmăcirea grosolană și voluntară a cuvintelor Fecioarei Maria (Viziunea de la Bisericani, 1449).

”Profeția” lui Sundar Singh, scrisă și rescrisă de mai multe ori, are aparența unui dicteu spiritist. Mai nou, ortodoxia românească se încrede în vorbele celor morți, condamnate fără echivoc în Biblie?

”Profețiile” lui Gupta Swami sunt invenții (aparent jurnalistice) cap-coadă. Pe extraordinar de celebrul și mondialul yogi nu pare să-l cunoască Google.

Casa Poporului ca noul Templu al lui Solomon (sau chiar tibetana Potala) este mai mult decât precedentele la un loc; o veritabilă cădere în patologic.

Vom vedea pe parcursul materialului cum o serie de răstălmăciri, interpretări aberante sau simple invenți agramate și nonsensuale au fost integrate într-un discurs mesianic, milenarist și apocalipstic, care alimentează o trufie fără nici o bază reală.

Am amintit anterior de sorgintea luciferică, pe care o consideram ciudată. Și asta pentru că pretențiile de mărire ale lui Lucifer aveau un oarecare fundament. Pe când ale românilor, nu…

(va urma)

Ep. Ihttp://terramirabilis.ro/2018/09/12/fals-mesianism-romanesc-scurta-psihologie-arhitecturala/