Fond Documentar

Continuăm prezentarea materialelor din , pusă la dispoziție noastră de familia Turcu.

Episodul 05.  Un interviu de teren realizat cu Ș.I.F (Târgoviște), fost militar în termen, martor al unei observații , în imediata apropiere a unei baze militare (Cheia, jud. PH, 17-18, 21.VI.1995). Nu cunoaștem numele celei care a realizat interviul.

Caseta este însoțită de o fișă de observație tipizată (”Raport OZN”), completată olograf. Pe verso sunt schițate locul observației și forma obiectului. Din motive lesne de înțeles, datele personale ale martorilor au fost anonimizate.

(click pe imagini penntru a le vizualiza la rezoluție maximă)

Raport OZN redo

Raport OZN versoObservația este localizată la unitatea militară Mogoșu (com. Măneciu, jud. Prahova). Genul acesta de raportări explică o latură practică a adversității militarilor față de fenomenul OZN în general. Se pot spune multe pe tema asta, dar îi lăsăm pe alții, mai îndreptățiți, să o facă!

Aerofotogramă NIR a zonei de observație (UM Mogoșu, com. Măneciu, jud. PH)

Audiție plăcută (și cu folos)!