Explorări în enigmatic

Contribuțiile românești din revista (Canadian UFO Report) au fost dominate de ing. Florin Gheorghiță din Iași.

Întâlnim numeroase referiri la clujeanul , cel cu fotografiile din Pădurea Hoia. Situația merită explicată sumar. Pe fondul unor pronunțate tulburări psihice, Al. Sift, etnic maghiar, dezvoltase multiple tulburări de comportament (unele cu vădit caracter anti-social) și un iredentism feroce. Desigur, aceste aspecte erau și sunt notorii printre ufologii ”de frunte” ai patriei, dar se preferă tăcerea, deoarece ”fenomenele Sift” dau bine la public. Deocamdată nu am reușit să ne explicăm cum și de ce i se permitea în epocă unui autor român (F. Gheorghiță) să facă publicitate în Occident unei persoane (Al. Sift) care se manifesta vocal împotriva orânduirii socialiste.

De asemenea, în CUFOR apar niște interesante citate ”paleoastronautice” din Hermann Oberth. Din ciclul ”Savanții spun lucruri trăznite”…

CUFOR V1N4/VII-VIII.1969 – Hermann Oberth [citat] (pg. 26)

View Fullscreen

CUFOR V1N7/vara 1970 – Florin Gheorghiță – Flying saucer over Cluj (pg. 34-40)

View Fullscreen

CUFOR V1N8/toamna 1970 – *** – Matching cases (pg. 8-9)

View Fullscreen

CUFOR V2N2/1971 – Hermann Oberth [citat] (pg. 7)

View Fullscreen

CUFOR V2N3/1971 – Florin Gheorghiță [scrisoare] (pg. 35)

View Fullscreen

CUFOR V3N2/1974 – Florin Gheorghiță [scrisoare] (pg. 23)

View Fullscreen

CUFOR V3N3/1975 – Recenzie carte ”UFOs From Behind the Iron Curtain”/Ion Hobana, Julien Weverbergh (pg. 22)

View Fullscreen

CUFOR V3N4/1975 – ***- Bell-Jars and Gargoyles (pg. 1-7)

View Fullscreen

CUFOR V3N7/primăvara 1976 – Florin Gheorghiță – More Bell Jars, New and Old (pg. 1-3)

View Fullscreen

O parte din materialele prezentate aici au fost solicitate din Fondul Documentar ASFAN-ROMÂNIA și primite cu mare întârziere. După ce am selectat și scanat materialul, am fost informați de dl. Dan Farcaș că întreaga colecție a revistei CUFOR a fost postată de Isaac Koi pe site-ul AFU cu o zi înainte.

(va urma)

Episoade anterioare ale serialului

https://terramirabilis.ro/2019/10/02/rus-cazul-ozn-banat-1968/

https://terramirabilis.ro/2019/10/02/rus-2-ion-hobana-interviu-sobeps-1975/

https://terramirabilis.ro/2019/10/19/rus-3-f-gheorghita-ozn-barnea-1968-fsr/

https://terramirabilis.ro/2019/10/19/rus-4-augustin-moraru-ufo-quebec-1977/