Bâlciul nălucilor

Ciurul fără sită. În 1994, un arhitect reșițean, Mugur Cernescu, posesor de ”clarpercepție” și eliberat de apăsări (”am karma arsă de acum 2 ani1), îi încredințează scriitorului Ion Țugui, ”«noi comunicări trimise din astral de celebrul indian Sundar Sing». Evident pe cale mediumnică2. Acesta le va publica însoțite de un comentariu ambiguu, din care nu se înțelege nici elementul de noutate și nici originea comunicării:

Controversatele mesaje ale celebrului indian creștin, care au circulat în România vreme de aproape două decenii, au reapărut pe cale mediumnică, adică, niște mediumni puternici i-au cerut spiritului lui Sing comunicări vizionare. De data aceasta este vorba de Comunicări prin care inițiatul vorbește prin Spiritul său întregii planete3.

Încercând să lămurim problema, am purtat o scurtă discuție cu Mugur Cernescu. Din câte am reușit să deslușim – domnul e zdruncinat rău și nu-i nimic de râs în asta! -, ar fi vorba de un fel de continuare a ”Profețiilor” originale (o ”a doua comunicare” o numește Țugui), care a circulat la rândul ei încă de pe vremea comuniștilor. Nouă ne pare a fi un simplu rehash (o rescriere care nu aduce nimic nou), compusă cel mai probabil de sus-numitul, care din varii motive refuză să-și asume paternitatea:

«Să nu vă surprindă o astfel de adresare, fiindcă eu sunt mort și din mila lui Dumnezeu sunt întru veșnicie, și am primit calitatea de a vorbi oamenilor care se află în viața trupească. Îmi este îngăduit, prin mijlocirea Duhului Sfânt, căci nimeni sub nici o formă nu poate să comunice oamenilor vii, adică prin Duhul Sfânt, decât numai prin cenzura Dumnezeirii, adică prin Duhul Sfânt. Iar tot ce se strecoară prin înșelăciune satanică se face prin științele oculte pe înțelesul tuturor, de aceea este bine să fiți precauți cum vi se vorbește, de unde este vorbirea, ce semne de sfințenie vi se dau și în numele cui vorbește cel ce vrea să vorbească pentru a nu vă lăsa înșelați (s.n.) de Satana.

Eu vorbesc și am primit binecuvântarea în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh. Și vă mărturisesc că vorbirea mea are ca semn de recunoaștere sfântă semnul Sfintei Cruci care niciodată nu poate fi folosit de Satana și de cei din jurul lui. Cu acest semn se va marca începutul Judecății care vreau să vă fie prezentată în această vorbire.

Eu ocrotesc România din momentul în care mă aflu în Cer și am cunoscut prin mijlocirea Sfântului Duh marea minune apostolică de adresare spirituală, care se va înfățișa întregului neam omenesc de pe fața Pământului. Sunt obligat să fac această mărturisire în fața popoarelor lumii întregi, creștine și păgâne, fiindcă toate semnele marchează sfârșitul apropiat»4.

«Nu sunt eu primul nici ultimul ce poate cu toată considerația ce o nutresc Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, să reamintească locul de cinste în ocrotirea României, pe care îl ocupă Maica Domnului, apoi puterile cerești și în sfârșit toți Sfinții din Ceruri. Popoarele din care se compune neamul omenesc vor deschide ochii și vor privi realitatea orânduită de bunul Dumnezeu, și se vor supune voinței divine cu toată împotrivirea îndărătniciei omenești care a dat atâtea interpretări greșite vieții omenești. Prin suprimarea răului, să se slăvească revelațiile divine, și ceea ce este plăcut lui Dumnezeu să se desăvîrșească.

În anii și lunile ce vin în fața trăirii voastre, scoarța planetei va lua foc, clima va fi schimbată, cutremure puternice vor nimici majoritatea clădirilor, uragane și taifunuri terestre și marine vor nimici îndrăzneala lumii. Pe Pământ se vor cunoaște cele mai grozave boli, preparate în laboratoare pentru nimicirea lumii. Un sfert din omenire va dispărea fulgerător, iar după încercarea ce-i va urma acesteia, cei rămași în viață și îngroziți se vor pocăi până la cel din sânul mamei și până la cel mai înrăit tiran.

Nu socotiți timpul după calendarul intereselor voastre, căci sfârșitul Pământului vine peste voi și nu vreți să credeți. Toate păcatele de pe fața Pământului rămase în afara bisericii adevărate sunt socotite anticristice. Lupta cea crâncenă va fi dusă de adventiști, care vor porni să acapareze planeta cu forța. Toți cei puternici își vor primi la vremea cuvenită pedeapsa. Nici o forță armată din lume nu va mai putea să se mărească, toate aceste lucruri nevăzute de oameni există și toate se vor întâmpla din voia lui Dumnezeu.

Face excepție de la osânda focului și a dezastrului ce se va desfășura pe fața Pământului, România și de asemenea Palestina. Precum și Cetatea Vaticanului, dar fără a mai avea putere de dominare. România își va schimba numele, și se va numi Noul Canaan, iar Bucureștiul se va transforma, având drept capitală noua cetate inelară de 7 kilometri în diametru, denumită Noul Ierusalim. Vă mărturisesc tuturor că aceasta este voia lui Dumnezeu și nu a oamenilor, toate popoarele de pe fața Pământului au drepturi egale în Cetatea Noului Ierusalim, ața cum se cere pe dreptate să fie înaintea bunului Dumnezeu. În scurtă vreme România va trece prin mari frământări externe, internaționale și din mila Providenței iese din conjuncția conflictului războinic declarându-se Țară Sfântă din porunca lui Dumnezeu.

Toți dușmanii României vor îngenunchea la hotarele acestei țări și vor cere îndurare lui Dumnezeu, căci va fi semn ceresc, fiindcă focul o va ocoli și va rămâne ca o insulă verde în mijlocul nimicirilor pricinuite de iscusința oamenilor pusă în slujba răului, de care se vor folosi în ultima încleștare. În urma cataclismului produs spre pieire, nu rămân nici învinși, nici învingători. Nimeni nu va vorbi de pierderea sau de câștigarea războiului, căci acesta va îngrozi suprafața planetei. Fiarele sălbatice îngrozite, se vor năpusti asupra orașelor și satelor. Se vor produce schimbări pe suprafața Pământului, și toate aceste urgii neașteptate de oameni, vor căuta pe bunul Dumnezeu pe care l-au uitat atâtea mii de ani. Și acesta este numai începutul durerilor care urmează toate câte s-au prezis și lumea se încăpățânează să nu creadă. Acum vine vremea trăirii celor ce s-au spus cu 2000 de ani în urmă. Creștinii botezați în ultima vreme, trecuți prin încercări grele, vor avea o trăire demnă de un creștin, curată și sfântă. România rămâne o grădină a binecuvântării divine și nu cuib de tâlhari, de crime și destrăbălări, ci de trăire curată, în rugăciune precum primii creștini. Fericită țară și fericit popor, și fericiți sunt nemuritorii care trăiesc prin poporul român. Vrut-a Dumnezeu să aleagă din toate popoarele, pe acesta, cel mai umilit, amenințat, invadat, terorizat, vândut și cumpărat, fiindcă la fiecare război a fost piața de tocmeli între cei ce se războiau»5.

Deloc întâmplător, Cernescu era bântuit încă din anul 1990 de transformarea Casei Poporului într-o ”Casă a păcii și colaborării între popoare”, o ”Casă a unificării spirituale”: ”Acest balast arhitectural este și poate fi speculat ca o mare șansă spirituală și politică6.

Merită evidențiate două aspecte:

      • într-o scrisoare de prezentare adresată lui Cristian Brancu, Cernescu îl mustră (aparent în calitate de ”inițiat”): ”Nu știți ce sunt sfinții și care este ultimul sfânt al nostru, ucis de Ceaușescu ori aceata a lăsat sfaturi ptr. Români ce să facă”. Cititorii vor afla pe parcursul acestui studiu cine e ”sfântul” și din ce izvor se adapă semnatarul epistolei;
      • anexat scrisorii, cu rol de recomandare, este o ”Distincție” (diplomă) acordată în 2005 ”Domnului arh. Mugur Cernescu la împlinirea a 5 ani de colaborare pentru realizarea unor emisiuni de îmbogățire spirituală, din sfera paranormalului”. Ștampilată și semnată de onor Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Să ne mai mirăm de ceva?

Noile ”Profeții” livrate de Cernescu sunt tot atât de false ca și primele, din care se inspiră grosolan. Îndemnul plin de noblețe, dar inabil materializat în practică: ”să fiți precauți cum vi se vorbește, de unde este vorbirea, ce semne de sfințenie vi se dau și în numele cui vorbește cel ce vrea să vorbească, pentru a nu vă lăsa înșelați”, este copiat ad litteram din ”originalul” lui Sadhu Sundar Singh.

 

Note: 1Atribute asumate într-o scrisoare emisă către Cristian Brancu, aflată în Arhiva documentară Gh. Cohal; 2-4Ion Țugui – ”Comunicări apocaliptice la sfârsit de mileniu (II)”, în ”Magazin”, nr. 31(1919)/4.08.1994, pg. 4; 5Ion Țugui – ”Comunicări apocaliptice la sfârsit de mileniu (III)”, în ”Magazin”, nr. 32(1920)/11.08.1994, pg. 4; 6Mugur Cernescu – ”Casa păcii și colaborării între popoare”, în ”Libertatea”, nr. 72/17.03.1990, pg. 3.