Bâlciul nălucilor

Construcțiile auxiliare sunt folosite în geometrie pentru a oferi o nouă perspectivă asupra figurii”.

Aidoma, o serie de ”profeții” convergente au fost fabricate și puse în circulație pentru a autentifica și potența mesajul apocrifului lui Sundar Singh. Proptind soclul unei statui de mucava, ele sunt la fel de false, ca și ”originalul” pe care-l susțin prin cumulare.

 

 

Ppp-pă ciobănie. Profitând de ocazia unui material de reactualizare a minunilor petrecute în Maglavitul anilor ʼ30, Dan Corneliu-Brăneanu nu s-a putut abține să nu introducă, în stilul caracteristic, o exagerare:

Dintre premonițiile comunicate de Petrache Lupu, una este mai i puțin cunoscută dar de o mare importanță.

Petrache Lupu, în mai multe rânduri, a primit din partea Moșului mesajul că Dacia va redeveni centrul spiritual al lumii (s.n.), informație de care beneficiază și Mihai Vâlsan înainte de a se stabili în Franța1.

Era anul 1993, Petrache Lupu mai trăia, putea să confirme sau să infirme, așa că s-a mers pe burtă, cu  câteva rânduri aruncate într-o revistă obscură.

Brăneanu poate fi acuzat doar de un fals pios, dezinteresat. Deloc gratuită este dezvoltarea ulterioră, publicată de N. Catrina în 2008. Instructorul de yoage preia fără citare și lopătează cărbuni din ”cămăruța” MISA:

În cadrul acestor întâlniri pe care Mihail Vâlsan le-a avut în mai multe rânduri cu Petrache Lupu, ciobanul i-a spus că, de două ori, «Moșul» i-a vorbit despre faptul că în România va lua naștere un Centru Spiritual al Lumii (s.n.) care va fi inspirat, în conformitate cu confesiunile lui Petrache Lupu, «de Regele Ascuns al acestei lumi». Dat fiind faptul că românul Mihail Vâlsan citise cu foarte mare atenție cartea francezului Rene Guenon intitulată «Regele Lumii», el și-a dat imediat seama că respectivul Centru Spiritual al Lumii care va apare în România va fi fără îndoială, inspirat de tâmul tainic al Shambhalei2.

Parcurgând în sens invers lanțul de transmisie, Catrina se inspiră din Brăneanu, iar Brăneanu se inspiră din Claudio Mutti. Ce afirmă italianul?

Mihail Vâlsan primește de la clarvăzătorul din Maglavit un fel de «binecuvântare»; și, cum mesajele «Moșului» par să-i avertizeze pe români că țara lor va deveni sediul unui centru spiritual, cum deja fusese Dacia în antichitate, Vâlsan se gândește că toate acestea au de-a face cu Regele Lumii3.

Cum? Da!

Așadar, M. Vâlsan interpretează ceva despre i se pare că ceva și se gândește la ceva. Faptic? Zero! Gânduri și conexiuni psihanalitice. Dar gândurile unui dezechilibrat care aude voci. O zice chiar Mutti, citându-l pe Clavelle-Reyor, francezul care l-a acomodat pe român la Paris:

 ”(Vâlsan – n.n.) se simțea literalmente obsedat de «Moș» (…) îl «auzea» pe Petre Lupu vorbindu-i și trăia într-o stare de adevărată teroare4.

Construcția (precară a) lui Vâlsan poate fi lesne reconstituită: Bătrânul de zile (Moșul) este Regele Lumii (și nu Dumnezeu Tatăl, cum s-a identificat în mesajele transmise ciobanului Lupu), venit să-și remarcheze teritoriul care a fost odinioară al lui (Centrul polar postulat de V. Lovinescu, sub influența lui Rene Guenon, în ”Dacia Hiperboreeană”).

Clavelle-Reyor pomenește de ”o momentană stare de dezechilibru5. Însă când începi să auzi voci, e vorba de altceva…

Acea ”binecuvântare” nu trebuie înțeleasă ca o interacțiune intimă (o girare, o misionare, o comunicare de taină). Binecuvântările lui Petrache Lupu erau gesturi de mase, făcute la grămadă.

Există o întreagă literatură a Maglavitului, iar mulți dintre martorii oculari mai trăiesc încă. Sunt de negăsit relatări despre Dacia, centre sprirituale mondiale, Regi ai Lumii, Shambala și alte goange. Brăneanu sugerează că ar trebui să fim permeabili la informația transmisă de Mutti deoarece ”provine de la un străin”. Doar că nici străinul nu-i susține cauza.

Și totuși, cum se pot rostogoli poveștile astea bazate pe nimic? Întotdeauna prin mijlocirea unor neînțelegeri tratate liberal în direcția convenabilă.

Pentru a lămuri problema, l-am contactat pe Gelu Dumitru, profesor pensionar din Maglavit, autor a peste 30 de cărți care tratează Maglavitul sub toate aspectele și unul dintre foarte rarii experți autentici în ”Fenomenul Maglavit”. Sintetizat, răspunsul lui e redat mai sus: ”de negăsit”.

Cu ocazia întâlnirii i-am lăsat și copii după materialele care au generat întrebările. Mare ne-a fost mirarea când am primit noua sa cartea ”Misterele Maglavitului”. Într-un capitol dedicat publicisticii despre Maglavit, pur și simplu le introdusese6 fără nicio referință critică. Răspunsul său:

Eu nu am avut competența să le interpretez, lucru pe care nu l-a făcut nimeni împărțind faptele în «adevărate» ori «neadevărate» – nici chiar reprezentanții Bisercii”.

Doar că cei care-i citesc cărțile, în necunoștință de cauză, rămân cu impresia că balivernele citate doar pentru a fi acolo, poartă girul specialistului în Maglavit Gelu Dumitru.

 

Note: 1Dan-Corneliu Brăneanu – ”Petrache Lupu – materialismul și dacismul”, în ”Magazinul parapsihologic”, nr. 8-9/mai-iunie 1993, pg. 14; 2N. Catrina – ”O uimitoare profeție a clarvăzătoarei Vanga Dumitrova, supranumită «Oracolul bulgar», despre România”, Ed. Shambala, București, 2008, pg. 33; 3Claudio Mutti – ”Guenon în România. Eliade, Vâlsan, Feticus și ceilalți”, Ed. Vremea, București, 2003, pg. 54; 4,5Ibidem, pg. 55; 6Dumitru Gelu – ”Misterele Maglavitului. Arătări, semne, mistere”, Ed. Cornul Abundenței, Craiova, 2021, pg. 88 și 116-118.