Bâlciul nălucilor

M.I.H., ventrilocul divin. Textul reprodus anterior a cunoscut mai multe adaptări conjuncturale.

Astfel, speculându-se referința la anul 1955 (începutul ”trâmbițărilor” Verginicăi, profeteasa ”Noului Ierusalim”), a fost împănat1 cu linkuri și folosit ca material promoțional pentru cultul pucios. Cu această ocazie, Alexandru a devenit și sfânt (”sf.”) ad-hoc.

O transformare brutală (2008), păstrând din varianta inițială mai nimic, este operată de autointitulatul Messia Iisus Hristos (acronim M.I.H.), chiar El încărnat la București, România. Trimiterea la fratele Alexandru (devenit ”preotul Alexandru Ioan”) este doar o construcție de racordare, dublată de inserția de autentificare:

Aceste profeții le-am tehnoredactat după originalul care e înregistrat pe casete audio. L-am cunoscut personal pe Ioan Alexandru (preot creștin-ortodox) și mi-a confirmat că sunt reale, chiar m-a rugat să le multiplic, spre trezirea la realitate a multora”.

Sub formă de profeție deja expirată (vezi trimiterea la anul 2012), textul conturează o viitoare societate aflată sub tirania unei teocrații condusă de spirite (doar întâmplător și ignorabil aparținând creștinismului).

Să-i dăm cuvântul lui Messia (Alo, Spitalul 9, veniți, vă rog frumos/ Că iarăși s-a tripat și e periculos2):

În data de 7 ianuarie 1992, preotul Ioan Alexandru (creștin-ortodox) a fost răpit cu duhul de către Fecioara Maria, în timp ce se ruga în casa unor credincioși din Brașov. Iată mesajul pe care Tatăl Ceresc i l-a revelat:

Unicul Meu Fiu, Iisus Hristos, a venit din nou pe Pământ, în România. De asemenea, sfinții Ilie, Enoh și apostolul Ioan Evanghelistul sunt reîncarnați în aceeași țară, ce are o misiune spirituală deosebită. Ilie și Enoh vor trăi în trup doar 33 de ani și 6 luni – până la sfârșitul lumii actuale – atât cât a trăit și Iisus pe Pământ; ei vor fi martirizați în România, în fața catedralei Noului Ierusalim, construită pe locul unde a fost Pomul Vieții și al Cunoașterii. Sfântul Ioan va rămâne pe Pământ să propovăduiască adevarata credință: Cultul Hristofil, Evanghelia de Foc viu Dumnezeiesc.

Cei trei sfinți împreună cu Iisus, Prințul cel din veac, vor propăvădui globului întreg Adevărul cel dumnezeiesc, ca lumea să cunoască astfel că toate se schimbă pe fața Pământului.

Acest lucru se va petrece în mărturia tuturor apostolilor ce vor fi formați în 3 zile și 3 nopti (72 de ore). Toate popoarele vor cunoaste Adevărul și mulți se vor creștina prin Cultul Hristofil.

Veți vedea pe cerul României un film dat de Dumnezeire (Elohimi), în care se va arăta fugitiv facerea planetei și a omului, apoi toate evenimentele biblice, însoțite de o explicație justă, pentru a elimina astfel toate rătăcirile (religiilor și sectelor) făcute până acum. Oamenii vor cunoaște purul adevăr direct din sursa dumnezeiască. Acest film, transmis pe bolta cerească de deasupra Noului Ierusalim Pământesc, va fi redat tuturor țărilor. Două milioane de români vor fi făcuți apostoli prin primirea Harului Sfânt de la cei 7 patriarhi, prin cele 7 sfinte taine. Se vor face foarte multe schimbări prin cenzura Spiritului Sfânt. Nu vor mai fi partide politice. După terminarea recensământului va veni la putere un nou guvern. La conducerea țării va fi ales un mic grup de oameni, pricepuți și binevoitori. Toți românii vor fi transformați prin Har și abundență, vor fi aduși să cunoască o nouă formă de trăire Dumnezeiască. Va fi o selecție între altruiști și egoiști. Un fluid divin va acoperi Pământul.

România se va transforma într-o grădină minunată, iar natura ăi va fi prielnică. Nu se cer mătănii și nici credință oarbă, ci sinceritate și omenie (bunăvoință). Nu se cere să trăiți în sfințenie – fanatism religios – în pustnicie sau în păduri.

Vine Duhul Sfânt să cenzureze viața oamenilor din România. Toți nelegiuiții vor fi trăzniți, fulgerați. Toate bisericile și lăcașurile vor fi cenzurate și cele necorespunzătoare vor fi demolate, cu tot respectul cuvenit. Vor fi zidite biserici frumoase, cu cele mai minunate materiale provenite direct din cosmos. Înainte de Judecata de Apoi, pe fața Pământului va fi o expoziție de lăcașuri sfinte închinate Dumnezeirii. Aproape că vor fi mai multe sfinte biserici, decât case de locuit, fiindcă toți sfinții din Cer au cerut în genunchi lui Iisus să dea suflet și generozitate oamenilor care sunt bogați și au posibilități, să doneze românilor toate cele necesare construirii de biserici în apropierea reședinței Dumnezeirii – catedrala Noului Ierusalim Pământesc din București, ce va fi demnă și minunată.

Se termină viața pământească păcătoasă și începe cea sfântă, divină, eternă.  Toate popoarele urmează să vadă o viață exemplară în România, țara care va fi condusă de sfinții veniți din Cer în trupuri obișnuite: Ilie, Enoh și Ioan Evanghelistul. Ei vor face toate retușurile necesare fără despotism, dar și fără milă, deoarece sunt acum oameni care mențin funcții prin care opresc bunul mers al țării. Pâna la mila oamenilor, îngerii vor aduce materiale din cosmos (metale nobile necunoscute) pentru construirea Noului Ierusalim Pământesc.

În cel mai scurt timp, România va fi cea mai bogată țară de pe suprafața Pământului, aducându-se aici sute și mii de vagoane cu metale nobile, încât în România va fi Banca Internațională a globului pământesc, de unde se vor emite banii în viitor. Moneda internațională va fi impusă tuturor și va avea 100 de grame de aur; se va numi «Cezarul»; fiecare monedă națională va avea 10 grame de aur și va fi universal valabilă. Toți vor munci cu plăcere și vor câștiga după merit, vor avea o viață binecuvântată de bunul Dumnezeu.

Poporul român va fi reeducat și în mijlocul acestui popor minunat, va fi reședința Dumnezeirii. Va fi Raiul pe pământ în România. Și, din nou, pe pământul românesc al Raiului lui Adam și Eva, pe locul unde a fost Pomul Cunoașterii Binelui și răului, se va sădi un pom care va crește mai repede decât cresc pomii obișnuiți, care va fi ca acela de la început. Aici se vor face cele mai mari minuni și se vor boteza toate popoarele în lumină.

Cei trei mari sfinți din Cer au venit împreună cu Preotul cel din veac Mulchisedec, care e Dumnezeu Spiritul Sfânt, pe Care nu L-ați cunoscut până acum, dar despre Care e scris în Sfânta Scriptură (vezi, de exemplu, la Ioan, cap. 14, Făgăduința Duhului Sfant). El e fără tată, fără mamă, fără spița de neam omenesc, cu trup identic ca al lui Iisus Hristos. Deci Dumnezeu Spiritul Sfânt este Preotul cel din veac, Căruia Eu, Tatăl Ceresc, I-am format un trup din Foc Viu Dumnezeiesc, prin Cuvânt; este Cel Care, la majoratul Lui (30 de ani), mergând în cetatea Salemului (actualul Ierusalim), a fost proclamat de popor Patriarh și Împărat; El este Cel Care a stat o vreme pe Pământ și apoi S-a urcat în Ceruri. Dumnezeu Spiritul Sfânt este una cu Dumnezeu Fiul Iisus Hristos, și acum a venit din nou pe Pământ, ca sa ajute la (reforma religioasă) refacerea cultului sfânt redresat de Mine, Dumnezeu Tatăl, denumit Hristofil, ce va fi compus din cele două culte care sunt oarecum mai apropiate de Adevăr: ortodox și catolic.

 Toți vor cunoaște Adevărul văzând filmul (Akashic) de deasupra României, care va dura 3 ani și 6 luni, transmis zilnic de la ora 3 la 7 seara. În România vor veni oameni din toate țările să vadă minunile de pe bolta cerească. Deasupra României va fi făcută și Judecata de Apoi. Va fi un șantier lucrativ: totul se va schimba radical în România către o formă ideală, paradisiacă. Vor avea loc schimbări fulgerătoare, la nivel național și mondial.

Sfântul Duh și cei trei sfinți vor face în 7 ani cele 7 sfinte taine fără de greșeli, căci vor primi de la Mine, Tatăl lor, darul de infailibilitate, pentru a sluji fără de păcat și fără de greșeală. Acest mare dar Ei îl primesc și-l vor transmite unor 7 persoane mari, importante, care vor avea de la Mine dezlegarea de a ierta toate păcatele, astfel încât nici un om din lume (care nu a acceptat semnul fiarei și care-și va dori sincer Mântuirea) nu va rămâne nemântuit, nedezlegat, nesfințit și nemiluit! Iată ce milă mare vă vine prin acești Oameni chemați cu o misiune Dumnezeiască!

Conducerea se va schimba. Bolnavii se vor vindeca. În România va fi laboratorul Akashic; pe bolta voastră cereasca lumea va vedea lucruri minunate. Sectanții vor fi desfigurați, iar șefii lor trimiși în iadul veșnic; sataniștii vor fi luați prin văzduh și arși deasupra Noului Ierusalim, în văzul tuturor.

În România va fi abundență mare; această țară aparține doar lui Dumnezeu; să nu o mai râvnească alte popoare! America va fi distrusă va fi distrusă; Anglia face spiritism cu demonii; rușii vor avea încercări grele, dar le vor trece și se vor creștina; chinezii vor lua și vor lucra Siberia. Nu vor mai fi popoare subjugate.

Omenirea se va corecta, dacă nu de bunăvoie, cel puțin de nevoie.

Cultul Hristofil va fi prezentat 6 luni spre cunoașterea românilor; celelalte popoare vor lua să studieze Evanghelia de Foc timp de 3 ani. Aceasta va fi cunoscută de toată lumea, în două ediții: una pentru inițiați și una pentru poporul simplu; și de tot cosmosul (alte civilizații) după Judecata de Apoi.

Cât de curând, forma ideală de trăire va reveni pe Pământ. Perversiunile și curvia vor fi înlăturate.

Fiecare trup omenesc este un templu al lui Dumnezeu și fiecare preot care slujește sincer Sfânta Liturghie și Sfintele Taine este un altar dumnezeiesc.

Până la final (cât timp va mai dura viețuirea pe fața Pământului, pâna în 2012) toate nedreptățile vor fi curmate.

Timp de 3 ani și 6 luni – cât va dura filmul de deasupra Noului Ierusalim din România – vor fi pe fața Pământului perturbări și încercări nedorite, dar apoi va veni pacea. Iisus Hristos, Ilie, Enoh și apostolul Ioan Evanghelistul, prin flăcările focului de la Noul Ierusalim, vă vor vorbi 3 zile și 3 nopți, în mărturia tuturor oamenilor care vor fi aduși pe calea aerului de către Duhul Sfânt să audă și să creadă toate cele ce urmează să se înfăptuiască rapid pe fața Pământului. După aceste 3 zile și 3 nopți, cei trei sfinți vor face o liturghie întreită. Din slava cerească vor veni la acel altar improvizat la Noul Ierusalim copilul Iisus și prunca Fecioara Maria, care vor rămâne în mijlocul poporului omenesc spre a ajuta pe toată lumea să cunoască mila dumnezeiască, să se vindece, să se corecteze și să perfecționeze toate lucrurile care trebuie să intre în eternitate. Ceea ce nu s-a putut face până acum cu toate mijloacele de care dispun oamenii, se va face cu ajutorul cel dumnezeiesc.

Pentru reușita acestei schimbări – de la o formă neputincioasă a feței Pământului la o formă ideală – vă dăruiesc trei trofee sfinte: bastonul lui Aaron, crucea lui Iezechiel și cornul de aur al lui Samuil, cu care se vor face cele mai mari minuni și prin care omenirea va primi tot ajutorul cel sfânt de care are Nu numai oamenii, ci și întreaga natură – împreună cu păsările și animalele – se vor schimba după nevoile cerute de Om; climatul va fi temperat; acolo unde condițiile de viață sunt aspre, cu bastonul lui Aaron se va da o binecuvântare să se încălzească sau să se răcească vremea, după necesități.

Ghețarii de la poli se vor dezgheța datorită vulcanilor, astfel că oamenii vor putea locui atât la polul Nord, cât și la polul Sud. Apa va crește ca volum; unele zone vor fi pentru totdeauna acoperite. Scoarța Pământului trebuie să se așeze corect pentru a intra în eternitate, fără perturbările de acum. De aceea, vor veni multe cutremure, iar vulcanii vor schimba mult înfățișarea lumii.

Deoarece lumea dezorientată nu poate să creadă că va veni Raiul pe Pământ, demonstrativ, mai întâi România, unde au revenit Iisus Hristos și sfinții din Cer, va fi prima schimbată,  de la forma deficitară în care se află acum, la o formă ideală. Tot ce lipsește României va fi adus din cosmos de către cei 3 sfinți împreună cu miliarde de Sfinți Îngeri din ceata a zecea cerească, care cunosc toate preocupările necesare pe lume pentru a transforma fiecare colț de pe Terra. Vor fi aduse cele mai minunate plante, animale și culturi din cosmos. Recolta va fi bogată. Din materiile prime aduse se vor construi lucrări pentru cultul Sfânt, dar și pentru uz lumesc, la o formă atât de frumoasă încât să rămână în muzeul eternității.

Începând din momentul când se dau cele 3 trofee sfinte în România, Duhul Sfânt va începe să cenzureze viața de pe Pământ, și toate ambițiile ori faptele negative vor fi retușate fără voia oamenilor. Cei care nu se încadrează în Legea Mea și trăiesc prin ispita păcatelor o viață degradantă din toate punctele de vedere sunt programați să părăsească viața în trup și să treacă în eterna durere. Rămân doar oamenii care au o conduită demnă, umanitară, care au atașament față de Legea Mea Dumnezeiască. Aceștia care rămân după trierea care se va face vor fi oameni care vor lucra la Raiul cel pământesc, împreună cu Sfinții Îngeri, și întreaga față a planetei se va schimba…”3.

Analfabetismul lui Messia este multilateral: literar, teologic, politic, ba se ia la trântă și cu logica elementară. Este un science fiction de foarte proastă calitate, prezentat ca o profeție și referențiat prin altcineva (neasumat).

Interesant este că fără a avea legături evidente cu Noul Ierusalim de la Pucioasa, ba chiar aflat într-o situație concurențială, Messia multiplică trimiterile4 spre site-ul oficial al cultului, dorind probabil să-și sporească bruma de notorietate. Situația scoate în evidență dificultățile de atribuire.

Prăpăditul ăsta, plin de închipuiri blasfemiatoare, a publicat o carte, ”Autobiografie5, promovată ca noua Evanghelie. Și-a început cariera la OTV (unde altundeva?) și și-a continuat-o pe Internet. Pe coperta IV a autobiografiei îi apare și site-ul: messia.ro/. Am verificat curioși: cuprinde exclusiv reclame la proceduri de mărire a penisului, combaterea disfuncției erectile și o tentativă de scriere pornografică. E greu de spus dacă individul este un schizofrenic neluat în primire și în schemă de tratament sau doar un oportunist cu puța mică și bleagă.

Un om ca ăsta n-ar fi făcut mulți purici într-o țară creștină; din fericire pentru el trăiește în România…

 

Note: 1*** – ”Profeţiile SF Alexandru”, pe scribd.com, 26.01.2010; 2Parafrază după Dani Mocanu – ”Alo Poliția” (2018); 3MIH – ”Profetiile preotului Ioan Alexandru”, pe messia.catsboard.com, 10.09.2008; 4Estera Anca Margareta – ”Alte profeţii mincinoase care elogiază Noul Ierusalim de la Pucioasa”, pe nip-noulierusalimdelapucioasa.blogspot.com, 05.11.2010; 5Messia Iisus Hristos – ”Autobiografie”, Ed. Sirius Ray, 2008.