OZN

Literatura New Age prezintă NDE (Experiențele în pragul morții) după un șablon generos: un tunel de lumină, persoane dragi răposate care ies în întâmpinare, stare de liniște, iubire și pace. Blablabla. Elisabeth Kübler-Ross1 amintește însă și opusul – experiențe terifiante, coșmarești. Ele par statistic minoritare, dar ținând cont de condiționarea religioasă, este de presupus că prea puțini doresc să descrie experiențe care i-ar contura drept păcătoși sortiși iadului. Astfel încât este probabil ca realitatea să nu fie tocmai hippie style.

În  România, Întâlnirile de Gradul III sunt mai degrabă rare. Situație în care ignorarea cu desăvârșire a unor evenimente punctuale este ciudată. Sau poate că nu!

Părintele Ilie Cleopa (1912-1998) a fost o figură de prim rang a ortodoxiei românești. Dacă doriți, este, pentru că moartea nu i-a stins lumina spirituală pe care-o împrăștia credincioșilor. Ceea ce vrem să subliniem e că nu avem de-a face cu un închipuit și cu atât mai puțin cu-n mitoman. Ce spune el?

Întâi în biografia semnată de Arhim. Ioanichie Bălan (1999):

Eram într-o noapte la ora unu în bordei. Fãcusem Miezonoptica si eram pe la sfârsitul Utreniei, când deodată aud: buf, buf, buf…! Se cutremura pãmântul. Eu am ieșit să văd ce se aude, dar când am deschis ușa la bordei am văzut afară o lumină mare și în luminã, o mașină de alamă cu multe roți.

Din ea a coborât un om înalt, cu ochii mari, pe jumătate albi și pe jumătate negri, care numai atât a zis apăsat: «Ce cauți aici?» Atunci mi-am adus aminte ce zic Sfinții Părinți. Că dacă ai Sfintele Taine, Îl ai pe Hristos viu! Eu aveam Sfintele Taine într-o scorbură de brad în bordei. Și când am văzut așa, am intrat repede înăuntru, am cuprins bradul cu Sfintele Taine în brațe și numai atât am zis: «Doamne Iisuse, nu mă lăsa!»

Să vezi tu atunci rugăciune când este dracul la ușă! Și când m-am uitat din nou afară, l-am văzut cum se dădea înapoi alungat de puterea lui Hristos. Lângă bordei era o râpă mare unde a căzut acel duh necurat. Dar cum a căzut? Când a ajuns la râpă, s-a dat de trei ori peste cap cu tot cu mașină și pe urmă a căzut și s-a făcut un zgomot mare de mi-au țiuit urechile pânã a doua zi la ora unu2.

Pentru întărire, și în variantă video:

 

 

Această mărturie, greu de pus la îndoială dar și de digerat, este de negăsit în tratatele de ufologie. Pentru că ori o iei de bună (și de ce n-ai lua-o?) și atunci e nasol, fie spui că sunt fanteziile unui fanatic religios.

Ultima variantă este susținută malițios, într-un alt context, de Marian Grigore, responsabil cu poșta redacției la revista ”Magazin”:

Arhimandrit Paulin Lecca, de la Mănăstirea Arnota, comuna Costești, județul Vîlcea, intră în rîndul OZN-ologilor cu o interpretare de natură demonologică asupra existenței și realității extratereștrilor care ne vizitează, văzând în aceștia întruchipări ale diavolului. Argumentele, pornind de la fapte petrecute în antichitate și până la unele contemporane, se sprijină și pe opinia ori mărturia unor personalități bine cunoscute, între care Mircea Eliache, Cella Delavrancea, Dostoievski, Diavolul – concluzionează Sfinția Sa – lucrează din umbră, pentru că, scrie Denis de Rougemond, „cea mai mare viclenie a diavolului este de a ne convinge că el nu există“. Și dacă oamenii sunt convinși că demonii nu există, atunci aparițiile reale, semnalate peste tot, nu sunt – zic ei – decât niște vizitatori extraterești”. Verificarea acestei ipoteze s-ar putea face simplu, la proxima întâlnire de gradul III, când semnul crucii ar trebui să conducă, prompt și fără dubiu, la fuga înspăimântată a invadatorilor. Să așteptăm deci…”3.

Sărmanul miștocar, nu știa că soluția sa fusese pusă în practică, cu rezultate concrete, de Ilie Cleopa. În sihăstria Munților Stânișoarei din Moldova, în postul Crăciunului 1952 sau 1953.

E simplu de înțeles de ce ufologii români evită să prezinte ”cazuri” de acest tip (cel de mai sus nu e nici pe departe singurul). Unora dintre ei le înțelegem și adversitatea față de religie (prezentată în linie marxistă, ca instrument de morală artificioasă și control de clasă). Ceea ce este de neînțeles este graba în care preiau ca revelații, și ei și presa de duzină, ”revelațiile” unui Tucker Carlson despre componenta spirituală ”întunecată”, malefică, a OZN-urilor (aka  demoni). E mai credibil Carlson decât Cleopa? Nae Ionescu avea o definiție a oamenilor ăstora, ”protestanți”.  Protestanți, protestanți, dar nu neapărat și inteligenți…

 

Note: 1Pentru detalii, vezi Patrice Van Eersel – ”Izvorul negru”, Ed. Nemira, București, 1998; 2Arhim. Ioanichie Bălan – ”Viața și nevoințele Arhimandritului Cleopa Ilie”, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1999, pg. 89-90; 3Marian Grigore – ”Magazin vă răspunde”, în ”Magazin”, nr. 24(1704)/16.06.1990, pg. 8.