Bâlciul nălucilor

Oglinzi ciobite. Se ridică întrebarea dacă nu cumva exagerăm importanța ”profețiilor” lui Sundar Singh, atât în cadrul organizației lui Bivolaru, cât și la nivel de societate.

Să vedem ce spune Danion Vasile, fost adept al Mișcării Spirituale de Integrare în Absolut:

Există în lume mai multe astfel de «profeţii» [despre sfârşitul lumii -n.n.] despre locurile în care s-ar putea întemeia Noul Ierusalim, şi nu puţini sunt cei care sunt foarte convinşi că trăiesc în spaţiul predestinat de Dumnezeu pentru o misiune spirituală de importanţă mondială.

Cea mai celebră […] care s-au răspândit cu mare succes în România este cea care are la bază aşa-numitele «profeţii ale lui Sundar Singh»1.

Danion Vasile descrie contactul cu aprocriful și impactul personal. Dat fiind insistența cu care aceste ”profeții” au fost popularizate în cadrul MISA, este rezonabil să credem că a generat iluzii similare, consolidate în timp, multor alți membri:

8 decembrie 1990

De bine ce scrisesem în jurnal că mi se pare firesc ca alături de noi să vină toţi oamenii de bună-credinţă, am primit de la Andra unul dintre cele mai interesante texte spirituale: profeţiile marelui mistic indian, Sundar Singh, privitoare la viitorul ţării noastre. […]

Citirea unor astfel de texte mă face să am mult mai multă încredere în Costi. El [Gregorian Bivolaru – n.n.] este singurul în măsură să transforme România într-un rai pământesc, în care toţi locuitorii, sau marea lor majoritate, să se ocupe de progresul sufletesc [s.n.]. Două mii de ani de credinţă creştină nu au putut eleva sufletul românesc aşa cum o face Costi într-o viaţă de om.

El [Gregorian Bivolaru – n.n.], alături de ceilalţi discipoli vechi ai săi, vor fi elita spirituală a planetei noastre [s.n.]. În ţara noastră, vor veni oameni din toate celelalte părţi ale lumii pentru a primi iniţierea supremă.

Sunt mândru că sunt român2.

Tot el amintește și influența societală:

Aceste profeţii au fost primite cu deosebită receptivitate de către românii care au găsit în ele ecoul unor aspiraţii de factură mesianică. Nu puţini au fost cei care, după ce le-au citit cu mândrie, au răspândit mai departe «vestea cea bună» a faptului că Noul Ierusalim va fi în ţara noastră. Demersul lor este justificat în măsura în care dacă într-adevăr viitorul ar fi rezervat Bucureştiului cinstea de a fi Noul Ierusalim, atunci ar fi fost normal ca toată suflarea românească să graviteze în jurul acestor profeţii3.

Nu uită nici pasivitatea Bisericii. Între noi fie vorba, nu este unica situație în care B.O.R. a acționat flasc și duplicitar în contra Statului român și în detrimentul interesului public:

Cine a scris «profeţiile» s-a bazat pe faptul că va trece multă vreme până când va fi dat în vileag. Slujitorii Bisericii nu s-au preocupat să combată astfel de bazaconii, dar ele au prins la lume. Şi era atât de uşor să dai în vileag falsul4.

Ca precauție, dorim să menționăm că am recurs la mărturia lui Danion Vasile deoarece oferă perspectiva martorului din interior. Lepădarea lui de tantra-yoga pare autentică, cât despre trecerea la creștin-ortodoxie, doar timpul va arăta natura și mai ales forma de ortodoxie la care el s-a convertit. O convertire autentică implică și o profundă schimbare lăuntrică; altfel schimbi, superficial, doar obiectul propriului fanatism.

O perspectivă la fel de interesantă ne oferă Ion Țugui, conturând o impregnare mult mai profundă a imaginarului colectiv. Într-un număr restrâns de pagini, autorul revine asupra ideii de trei ori și nu dintr-o deficiență a scriiturii, ci pentru a întări prin repetare:

Mesajele primite prin receptarea lor mentală în transă sau concentrare, sau acelea transcrise prin apelarea la tehnica pendulului am observat că preiau cîteva idei din ceea ce se cunoaște ca fiind profețiile lui Sundar Singh privind România5;

Este vorba de idei de circulație publică, recrutate prioritar sau exclusiv din ceea ce se cunoaște a fi mesajul amplu pentru poporul român lăsat de celebrul înțelept indian Sundar Singh6;

Mă simt dator să reafirm că unele idei premonitorii transmise de vizionari români, recoltate în starea de transă, repetă în rezumat! paragrafe din textul atribuit lui Sundar Singh. Nu-i vorba de plagiate, ci de teme profetice reținute parcă după o primă lectură și retransmise într-un stil sărăcit și modificat7.

Concluzie mediană. Exagerăm noi? Deloc!

Ar mai fi o întrebare: Bine, bine, și ce e rău să visăm la chestii și să ne iluzionăm în timpul liber cu ele? Corect, ce ar putea fi rău în a-ți alimenta o așteptare nerealistă, consolidându-ți un mindframe pernicios, care combină ocultismul, religia și conspiraționismul în direcția unui naționalism primitiv? Chiar așa, toți au reușit în toate supraestimându-se grosolan și aplicând vechea zicală populară ”Pică pară mălăiață”…

 

Note: 1,3Danion Vasile – ”Despre reîncarnare și invazia extraterestră”, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2003; 2,4Danion Vasile – ”Jurnalul convertirii. De la zeiţa morţii la Împăratul Vieţii”; 5,6,7Ion Țugui – ”Contacte cu universul invizibil”, Ed. Moldinformbusiness, București, 1993, pg. 39, 41, 43.