Bâlciul nălucilor

Origini. Când a apărut acest apocrif și cine l-a compus în primă instanță rămâne un mister. Există mai multe linii de dezvoltare, niciuna solidă, toate fără un minim probatoriu:

   • Ion Ionașcu via Ion Țugui: «Cine este autorul acestei mincinoase profeții atribuite lui Sundar Singh?» se întreabă pe bună dreptate dl Ion Ionașcu. «Un oarecare Alexandru, care trăiește în București, și care are astfel de „revelații” în timpul unor experiențe de tipul celor amintite»1.

Asupra acestui Alexandru vom reveni, deoarece la mijloc pare a fi o confuzie;

   • G. Bivolaru via Dan Zamfirescu: ”Domnul Bivolaru pretinde că a tradus textul din franceză, şi la obiecţia că un volum cu Oeuvres de Sadu Sundar Singh, din care pretindea că tradusese, nu există în Biblioteca Academiei mi-a răspuns că … «l-au scos comuniştii» (nu scoseseră însă niciodată traducerile religioase în româneşte, autentice, din aceeaşi bibliotecă!). Un asemenea volum nu există însă nici în Biblioteca Naţională din Paris, şi cu atât mai puţin conţinând textul pretins tradus de dl. Bivolaru din limba franceză2.

Tot Zamfirescu remarcă: ”Gregorian Bivolaru îl publicase (textul incriminat – n.n.) într-o broşură aparte intitulată Profeţiile lui Sundar Singh. Misiunea spirituală a României, fără menţiunea editurii, a anului sau a locului apariţiei, doar cu numele autorului coperţii, Gheorghe Pogan, al «Poligrafiei Treira» şi al… traducătorului: «în româneşte de Gregorian Bivolaru» (s.n.)”3;

   • Ion Țugui via Radu Ștefănescu: ”După cercetările lui (Ion Țugui, cca. 2002 – n.n.) «Proorocirile lui Sundar Singh» au fost scrise de un anume Gelu Petrovicescu, prin anul 1939. Fratele mai mic al generalului Constantin Petrovicescu, ministru de interne, în timpul Statului naţional-legionar, unul dintre conducătorii legionari. Gelu, şi el legionar, avea preocupări mistice şi studia paranormalul şi religiile orientale. Este foarte plauzibil ca el să fi scris «Proorocirile lui Sundar Singh»4. Această versiune pare să fi devenit oficioasă, de vreme ce este rulată chiar de Biroul de presă al Armatei5;
   • G. Bivolaru via Nicolae Catrina: ”Indianul Sundar Singh a vizitat și țara noastră și, atunci când se afla în România, a primit la un moment dat prin inspirație divină profețiile care urmează. Din ceea ce se știe la ora actuală, el a încredințat la origini textul redactat chiar de el al acestor profeții unui grup de români plini de pioșenie și puri cu care a venit în contact în timpul vizitei sale în România, la București. încredințându-le textul ce a fost scris cu propria sa mână în limba engleză, el le-a cerut ca acest text să fie păstrat secret și le-a cerut, de asemenea, să promită ca textul ce conținea profețiile sale să fie făcut cunoscut poporului român la 7 ani de la moartea sa. Grupul în cauză a promis că va respecta întrutotul această rugăminte a lui Sundar Singh și abia din anul 1940 au început să facă să circule, mai întâi în mediile spiritualiste din România, textul acestor profeții ale lui Sundar Singh6.

Cum Sundar Singh nu a călcat în România… În schimb, garantat cei din cercul lui Bivolaru se consideră ”plini de pioșenie și puri”. Niște catari cu hormonii pe pereți;

   • ”(Lui Arsenie Boca – n.n.) i s-a mai atribuit şi scrierea numită Sundar Singh vorbeşte globului pământesc, mai puţin răspândită decât celelalte”. Situația este contestată prin înscrisuri olografe ale părintelui;
   • Într-o comunicare privată, Emil Străinu consideră, singular și fără a argumenta, că apocrifa este o fabricație NKVD-istă, parte a unei operațiuni de influențare psihologică din anii ʼ40. O anumită susținere s-ar putea găsi în tonul prietenos și atitudinea favorabilă pe care ”Profețiile” o au față de Rusia și poporul rus.

 

Note: 1Ion Țugui – ”Contacte cu universul invizibil”, Ed. Moldinformbusiness, București, 1993, pg. 42; 2Dan Zamfirescu – ”Prefață la ediția a doua”, în Vlaicu Ionescu – ”Mesajul lui Nostradamus către români”, Ed. Roza Vânturilor, București, 1998, pg. XLIV; 3Ibidem, pg. XLIII; 4 Radu Ștefănescu – ”Adevărul despre «Profeția lui Sundar Singh»”, în evz.ro, 16.09.2019; 5Bogdan Oproiu – ”Top 10 cele mai stupide dezinformări în pandemie”, în ”Observatorul militar”,  nr.30/2020; 6Nicolae Catrina – ”O uimitoare profeție a clarvăzătoarei Vanga Dumitrova, supranumită «Oracolul bulgar», despre România”, Ed. Shambala, București, 2008, pg. 36-37; 7Zamfira Constantinescu – ”Notă asupra ediţiei I”, în Arsenie Boca – ”Cărarea Împărăţiei”, ed. IV,  Editua Sfintei Episcopii Ortodoxe Romdne a Aradului, Arad, 2003, pg. 343.