OZN

Într-un material anterior1 am arătat originea sintagmei U.F.O., născocită de  căpitanul U.S.A.F. Edward J. Ruppelt pentru a oferi programului de cercetare o oarecare respectabilitate.

Ce înseamnă O.Z.N. (U.F.O.)?” știe aparent toată lumea ”Obiect Zburător Neidentificat”. Cu variația frecventă, deși eronată, a formei plurale.

Însă lucrurile sunt mai complicate.

O primă definiție accesibilă o găsim în Air Force Letter AFL 200-5 (“Unidentified Flying Objects Reporting”, 29.04.1952):

orice obiect aeropurtat care, prin performanțe, caracteristici aerodinamice sau trăsături neobișnuite, nu este conform cu nici un tip de aeronavă sau rachetă cunoscut în prezent2.

Prin indicativ, documentul se raporta la sfera informațiilor militare. Observatorii erau personal militar, lanțul de transmisie era format din ofițeri de informații, iar prelucrarea datelor se făcea la ATIC (Air Technical Intelligence Center). Totul se petrecea într-un mediu în care oamenii știau ce vorbesc și știau ce fac.

Păstrându-se în aceeași zonă, Air Force Letter AFL 200-5 este înlocuită de Air Force Regulation AFR 200-2, cunoscând în timp mai multe elaborări (26.08.1953, 12.08.1954, 5.02.1958, 14.09.1959, 20.07.1962).

Va fi la rândul ei înlocuită de Air Force Regulation AFR 80-17 (19.09.1966), care aduce modificări esențiale. Scoate tema din zona de intelligence și o redefinește brutal:

orice fenomen aerian care este necunoscut sau care pare ieșit din comun pentru observator3.

Îi va urma pe același trend definiția dubioasă a lui Carl Sagan, aclamatul popularizator al științei-religie:

Un OZN este un fenomen aerian sau ceresc în mișcare, detectat vizual sau prin radar, dar a cărui natură nu este imediat înțeleasă4.

Aceste două formulări au deschis calea unei viitoare interpretări perverse, de mare actualitate în prezent – ”tot ceea ce este pe cer și nu înțelegem5.

Definiția lui J.A. Hynek va recalibra domeniul, care deja o luase accelerat la vale:

orice observație vizuală aeriană sau de suprafață, sau orice semnal radar, raportată care rămâne inexplicabilă prin mijloace convenționale, chiar și după examinarea de către persoane competente. Această definiție… nu specifică nici zboruri, nici obiecte6.

Într-un studiu RAND, George Kocher aduce câteva modificări binevenite:

Aș fi de acord (cu enunțul lui Hynek – n.n.), dar aș prefera să înlocuiesc «sau un semal radar» cu «sau o observație instrumentală» și «chiar și după examinarea de către persoane competente» cu «chiar și după examinarea competentă de către persoane calificate»7.

În ”The UFO Handbook”, Allan Hendry, păstrează o definiție pe linia lui Haynek:

OZN (obiect zburător neidentificat): Orice fenomen aerian anormal a cărui apariție și/sau comportament nu poate fi atribuit unor obiecte sau efecte convenționale de către martorii inițiali, precum și de către analiștii tehnici care posedă calificări pe care observatorul (ii) inițial (i) nu le-ar putea avea8. (evidențierea apare în original.)

***

Recapitulând: treptat, s-a făcut trecerea de la un mediu de raportare, înregistrare și studiu militar al Forțelor Aeriene ale USA (presupus competente!) la orice vede, nu înțelege și căinează la ”ufologi” Gogu de la 4. Sau Sandu de la 9 (Obregia).

Probabil ați observat un aspect hilar: definiția unui Obiect Zburător Neidentificat, ”nu specifică nici zboruri, nici obiecte”. Pare de bun simț. Sau nu!

De reținut este altceva: atributul de OZN apare de-abia ”după examinarea competentă de către persoane calificate. Sau acele persoane ”avenite”, cum le-a numit atât de plastic generalul (r) Emil Străinu. Folosind această grilă, dacă cumulăm 15-20 de cazuri OZN autohtone – de la facerea lumii – suntem norocoși.

 

Note: 2any airborne object which by performance, aerodynamic characteristics, or unusual features, does not conform to any presently known aircraft or missile type”; 3any aerial phenomenon which is unknown or appears out of the ordinary to the observer”; 4A UFO is a moving aerial or celestial phenomenon, detected visually or by radar, but whose nature is not immediately understood” (”Encyclopedia Americana”, 1967, p. 43); 5everything in the sky that we don’t understand” (Allan Hendry – ”The UFO Handbook. A Guide to Investigating, Evaluating and Reporting UFO Sightings”, Doubleday&Co. Inc., NY, 1979, pg. 4); 6„any reported aerial or surface visual sighting or radar return which remains unexplained by conventional means even after examination by competent persons. This definition… specifies neither flying nor objects” (J.A. Hynek – ”White Paper on UFOs”, în ”Christian Science Monitor”, May 23, 1967); 7I would agree, but would prefer to replace «or radar return» with «or instrumental observation» and «even after examination by competent persons» to «even after competent examination by qualified persons»”. (George Kocher – ”UFOs: What to Do?”, RAND DRU-1571, 1968); 8the original witness (es) as well as by technical analysts who possess qualifications that the original observer(s) may lack” (Allan Hendry – Op. cit., pg. 4).