Bâlciul nălucilor

Sadhu Sundar Singh și România. Apostolatul ambiguu amestecat cu un pesimism de duzină nu avea cum să nu prindă rod. În cariera-i meteorică, Sundar Singh a lăsat neconsolate multe inimi de creștini. Ion I. Moța, lider legionar, îl amintea în anii ʼ30:

…mă gândesc la un adevar psihologic asupra caruia ni-a atras atentiunea, noua crestinilor europeni, miraculosul predicator crestin indian Sadhu Sundar Singh când ne-a caracterizat spunând ca-i facem impresia unor leprosi. Într-adevar, spune acesta, e îndeobste stiut ca leprosul, desi e napastuit de cea mai cumplita nenorocire si-si vede corpul hidos acoperit de bube si putrezindu-i lent, an de an, totusi el nu-si da seama de grozavia realitatii, iar hâzenia lui, prin banalizare, i se pare ceva aproape normal si în orice caz suportabil. Iar noi crestinii, spune neofitul misionar indian, tot astfel, facem impresia ca nu suntem prea emotionati si deranjati de pierzania morala a materialismului, a dominatiei carnii suverane, în care am ajuns. Ni se pare ca asa e normal, asa trebuie sa fie omul si suntem foarte severi fata de exagerarile «maniacilor unei morale crestine perimate». Aceeasi psihologie caracterizeaza pe om si în raporturile sale cu sentimentul national, cu realitatea vietii nationale1.

Și Nicu Steinhardt, în ”Jurnalul fericirii” (anii ʼ70):

Dumnezeu desigur face minuni, dar cînd binevoieşte – şi istoria bisericii ne arată că nu sunt nici foarte dese şi nici obţinute prin somaţii. (Este drept că Sadhu Sundar Singh l-a somat pe Domnul să i se arate şi a fost ascultat, dar el n-a cerut o vindecare trupească, ci a mers pe calea evanghelică a violenţei – în sensul de la Matei 11,12 – către credinţă.)2.

Arsenie Boca se lansează în aprecieri, la o dată neprecizată: ”Ce frumos scrie Sundar Sing…3.

În cadrul turneului european din 1922, Sundar Singh a fost invitat și în România. Unde n-a venit totuși niciodată, oricât ar afirma unii și alții contrariul (itinerariul a fost relatat cu lux de amănunte în presa vremii și ulterior în cărți biografice, ca cea din care cităm):

Invitațiile stăruitoare făcute din Finlanda, Rusia, Grecia, România, Serbia, Italia, Portugalia, America, Noua Zeelandă și alte câteva țări le-a refuzat4.

O mențiune similară găsim în cartea lui Arthur Parker – ”Sadhu Sundar Singh. Colled of God5.

În România interbelică, Oastea Domnului, organizația creștină a părintelui Iosif Trifa, a fost cea mai importantă trambulină publică a indianului misionar. Am consultat periodicul lor – ”Lumina satelor” – și credem că numărul intrărilor este lămuritor: anul 1927 (nr. 22/29.05.1927, nr. 28, 31, 44, 46-52); 1928 (1-4, 8-14, 16, 17, 20-24, 28, 39, 41, 43-46, 48, 51); 1929 (nr. 16, 17, 19, 25, 45, 47, 51); 1930 (2, 7, 17, 23, 29, 50, 51), 1931 (6, 13, 17, 48, 52); 1932 (20, 45); 1937 (26, 34); 1942 (35); 1944 (27, 35); 1945 (4); 1946 (10); 1947 (36-37). Este vorba de articole de fond, mențiuni, serializarea unor fragmente din lucrarea lui Singh ”La picioarele Stăpânului meu” și reclame. Reclame la cele două ediții (1928 și 1929) ale cărții menționate, tradusă de prof. dr. Gr. Cristescu și pr. Iosif Trifa.

Impactul lui Sundar Singh este resimțit și în publicistica creștină oficială. Semnalăm câteva exemple aleatorii: ”Revista teologică” (Sibiu, nr. 11 și 12/1926), ”Tomisul” (Constanța, 11-12/1926), ”Biserica Ortodoxă Română” (București, 3/1932), ”Foaia Diecezană” (Caransebeș, 17/1928, 5/1929, 42/1932).

Dovadă că dreapta credință poate topi într-însa toate strâmbăciunile fără să se-ndoaie.

 

Note: 1Ion Moța – ”Liga Naţiunilor (idealul, viciile si primejdia ei)”, I.A.G. ”Bica”, Bucuresti, 1930; 2Nicolae Steinhardt – ”Jurnalul fericirii”, Ed. Mănăstirii Rohia, Rohia, 2005, pg. 183; 3Zamfira Constantinescu – ”Notă asupra Ediției I”, în Arsenie Boca – ”Cărarea Împărăției”, ed. IV, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 2003, pg. 343; 4Alice van Berchem – ”Un martor al lui Hristos. Sadhu Sundar Singh”, Ed. Stephanus, București, 1994, pg. 80.; 5Arthur Parker – ”Sadhu Sundar Singh. Colled of God”, Fleming H. Revell Company, 1920, pg. 163.