Uriași

O relatare a acestei descoperiri am găsit-o în ”Tribuna” (Sibiu). Reproducea o știre apărută în ziarul local ”Tutova” (Bârlad). Dincolo de senzaționalul imediat, se contura ideea unei descoperiri reale:

Dl Ilie Șaraga, care ne-a relatat această descoperire miraculoasă, ne-a promis, că mâne ne va aduce la redacțiunea iarului nostru colosalul braț și un dinte al uriașului găsit, spre a-’l expune la vederea publicului”.

Din păcate, ”Tribuna” nu mai revine cu actualizări, rămânându-ne să explorăm proveniența indicată în articol.

În ”Tutova”, știrea apare întocmai, cu micile diferențe de grafie specifice epocii. La vremea aceea, exista respect și colegialitate în presă: se cita sursa preluării și se reda textul întocmai. Nu ca ziaricii de azi.

Peste o săptămână (periodicul apărea în fiecare joi), se produce dezamăgirea:

Astăi suntem puși în tóte condițiunile favorabile de a da detailuri asupra descoperirei făcută în comuna Ivesci decătră unu locuitoru, care descoperire, nu consistă într’unu scheletu omenescu, după cum ni se relatase din necunoscință în numerulu precedente alu iarului nostru, ci într’un scheletu de mastodon longirostris (s.n.)”.

Este remarcabilă poziția onorabilă a gazetei care-și recunoaște eroarea și restabilește adevărul; cu riscul de a ne repeta, mai rar prezentul oferă astfel de exemple. Cel care strică petrecerea e G. Onișoru, profesor la gimnaziul din Bârlad, distribuit în rolul omului de știință pozitivist.

Într-un nou număr al săptămânalului, se revine cu descoperirea unor noi oseminte de animale preistorice în regiune. De această dată, corect atribuite din prima încercare. Dovadă că apelul la prietenul Onișoru a dat rezultatele scontate.

***

Avem aici un stop-cadru școală despre apariția și circulația știrilor despre oseminte de uriași, descoperite la noi sau aiurea. Știrea de presă este preluată și redistribuită necritic, fără a se reveni asupra ei chiar dacă sursa primară o face. Cititorul de bună credință rămâne cu impresia unor descoperiri reale, iar compilatorii tardivi integrează fără să verifice încrucișat.

De reținut că majoritatea (nu toate!) descoperirilor de acest tip provin din confuzia cu fosilele de animale, insuficient cunoscute în timpurile vechi.

 

 

În Galerie:

1. *** – ”Scheletul unui uriaș”, în ”Tribuna”, 146/28.06(10.07).1885, pg. 149;

2. *** – ”Scheletulu unui uriașu”, în ”Tutova”, nr. 67/ 27.06.1885, pg. 2;

3 și 4. *** – ”Uriașulu de la Ivesci”, în ”Tutova”, nr. 68/ 4.07.1885, pg 1 și 2;

5. *** – ”Ăncă o descoperire de óse de animale colosale antedeluviane”, în ”Tutova”, nr. 71/25.07.1885, pg. 1.