Paranormal

În ceea ce ne privește, suntem complet paraleli cu așa-numita ”chestiune evreiască”, care excede sfera noastră de cunoaștere și interes. Ne-a atras atenția articolul prezentat mai jos deoarece poziția autorului anonim coincide întocmai cu a noastră. Problemele diferă în timp, dar soluția este aceeași. Invazia de secte, neopăgânism și idei delirante cu care se confruntă prezentul poate fi oprită doar de cărturarii Sfintei Biserici:

La alte popóra luminate, mai alesu protestante, invasiunea jidovésca au aflatu unu obstaculu infricosiatu in cleru. Se ne spună dn. C. Boliacu, pentru-ce moldavo-romanii si toti grecii au aversiune asia mare de càtra ori-ce cleru luminatu; ei nu voru nicidecumu se aiba preoţi invetiati. Acésta nu o poteti nega. Celu mai miserabile rabinu intrece cu scienti’a pe ori-ce preotu romanescu de pe la satele moldovene si muutene. Ve temeti de preoţi invetiati, nu poteti nega si nici cà negaţi acésta. Ve temeti se nu se aléga iesuiti dein ei? Apoi cu càtu sunt mai buni fanarioţii, parentii cei adeverati dein carii s’au nascutu iesuitii apuseni? Dara cu càtu sunt mai buni rabinii , carii au ajunsu cá se domine la Dv.? Déca nu voiţi cleru luminatu si patrioticu, de jidovi inca nu veti scapa nici-odata1.

Cunoaștem poziția interesată, a recomandării ”educației”, ineficientă pe termen mediu și aproape sigur introdusă pentru ca anume unii să sifoneze banul privat și public. Doar că nimeni până acum, în toată istoria omenirii, nu a învins o credință (în cazul de față credințe pseudo-religioase) prin apelul la rațiune. Singura pavăză eficientă împotriva smintelilor aduse de anomia prezentului este Biserica, prin puținii oameni luminați pe care i s-a permis să-i aibe. Restul e vorbă chioară și vânarea unora și altora de bani nemuniciți.

 

 

Scriem aceste rânduri nu în speranța că se va schimba ceva. Reamintind că poporul român nu e prost (cunoaștea soluția de 150 de ani!), rămânem la concluzia noastră, a existenței unei destructurării active  și consecvente din interior. Ne putem minți la infinit cu pericolul alogen, scăpându-i cu repetiție din vedere pe inepții și inapții pământeni.

 

Notă: 1*** – ”Certa pentru jidovi”, în ”Transilvania”, nr. 20/15.10.1873, pg. 241-242.