EDITURA C.I.D.

Superstiţiunile păgubitoare ale poporului nostru

George Coșbuc

Titlu: Superstiţiunile păgubitoare ale poporului nostru
Subtitlu: Descântecul şi leacurile băbeşti, duhurile necurate, vrăji şi farmece, sărbători fără de rost
Autor: George Coșbuc
Editura: Editura C.I.D.
Format: A5, pag.
ISBN: ISBN 978-606-94516-5-6
Apariție: București, 2018
Domeniu/Tema: Sociologie, Etnografie, Gândire critică
Preț: 20 Ron

”«Superstițiile păgubitoare ale poporului nostru», combate anumite practici și credințe populare, dăunătoare pentru suflet, trup și minte. Din postura de apropiat al țăranului român, dar și de bun cunoscător al tradițiilor și folclorului, Coșbuc denunță superstițiile păgubitoare cu un ton cald și paternal, adresânduse cititorului cu «Române» și «creștine». Nimic din tonul țâfnos și autoritar al celor care în prezent combat mișcarea anti-vaccin, în fond o «aceeași Mărie, cu altă pălărie».

Cartea merită citită pe cel puțin trei niveluri de lectură. În primul rând avem o oglindă fidelă a credințelor și practicilor populare din sec. XIX. Apoi vedem cum multe dintre cele prezentate au corespondent în vremea noastră, camuflate sub un alt nume sau doar sub masca modernității. Nu în ultimul rând, o comparației între rolul pe care și-l asuma intelighéntia acelor timpuri”.

Gen. Bg. (r) Dr. Emil Străinu, coordonatorul colecției

Coșbuc nu scrie pentru a înfiera, ci pentru a dojeni părintește; nici pentru a blama steril, ci pentru că încearcă a schimba în bine. Își folosește cunoștințele și verbul pentru a convinge, nu pentru a impune. Este atitudinea intelectualului implicat social, atât de rară și totodată atât de necesară, și atunci, și acum. Să nu-l confundăm însă pe Coșbuc cu un activist de felul celor care populează așazisa societate civilă contemporană. Ar fi gratuit și jignitor.