Bâlciul nălucilor

Versionări. Textul ”Profețiilor” lui Sundar Singh circulă în numeroase versiuni, mai mult sau mai puțin diferite.

Intervențiile au fost generate de:

      • autori diferiți, pentru a transforma textul conform intențiilor și concepțiilor proprii;
      • același autor la date de timp diferite, în directă legătură cu interesele de moment sau, în unele situații, cu bunul său plac.

Fabrica de profeții false MISA (Gregorian Bivolaru1, Nicolae Catrina2, site-ul yogaesoteric3, portal MISA) acoperă ambele situații. Provenind din aceeași sursă primară și distribuite unitar (Guru, discipol, organizație), textele ar trebui să fie identice. Nu sunt nici pe departe. Din rațiuni editoriale, nu putem prezenta aceste variante în oglindă. Ar însemna să umplem pagini întregi cu trei poziții pentru fiecare frază, propoziție cu propoziție pe rând, de la un cap la altul. Ne-am plictisi cititorii, nefamiliarizați cu analiza comparată.

Alte modificări provin din editare, având de a face cu texte scurtate sau eșantionate (grupare de fragmente) din diferite rațiuni. Un astfel de exemplu întâlnim sub titlul ”Sadhu Sundar Singh. Dezvăluiri4.

O notă aparte este dată de numele indianului, care apare câteodată dat ca Sing. Pare a fi o preferință de autor.

Ne-am fi dorit să deținem/obținem o variantă-referențiată, pe care s-o utilizăm ca etalon. În lipsa ei, acest rol a fost îndeplinit de un material provenit din Arhiva documentară Dan Corneliu Brăneanu. Este o copie xerox după un material dactilografiat, de format A5, cu paginile numerotate de la 53 la 80. Pare a fi cea mai completă dintre versiunile analizate, deși acest atribut nu prezintă garanții serioase. O redăm în continuare:

 

 

Note: 1Gregorian Bivolaru Francmasoneria. Misterele dezvăluite ale unei gigantice conspirații satanice planetare”, Ed. Shakti, București, 1996, pg. 128-133; 2Nicolae Catrina – ”O uimitoare profeție a clarvăzătoarei Vanga Dumitrova, supranumită «Oracolul bulgar», despre România”, Ed. Shambala, București, 2008, pg. 39-54; 3*** – ”Misiunea spirituală a României”, ”Partea întâi”, ”Partea a-II-a”, ”Partea a-III-a”, ”Profeţiile lui Sundar Singh (II)”, ”Partea a-V-a”; 4*** – ”Sadhu Sundar Singh Dezvăluiri”, în ”Arhetip, atelier spiritual”, nr. 3-4/1991, pg. 40-42.