Tuneluri. Spicuiri din presa vremii (I)

Timp de lectură: 4 min Vizualizări: 67 În periodice de epocă aflăm, din când în când, știri despre tuneluri și subterane. Legende, zvonuri, descoperiri întâmplătoare. Ele sunt sursele care s-au distilat în memoria publică, dând naștere unei mitologii urbane, din care este dificil de disjuns adevărul de fabulație.   Tunel de fugă la Zam (jud. HD) Un articol despre viața…

Tunelurile de la Cenadul Mare (TM)

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 32 Un articol publicat în ”Universul” (1923) informează despre cercetările arheologice întreprinse de Gh. Postelnicu, custodele muzeului din Timișoara, în Cenadul Mare*. Materialul descoperit, cu valoare istorică, dă ocazia reporterului anonim de a lansa săgeți veninoase în direcția comisiei istorice arheologice (să fie vorba de Comisiunea Monumentelor Istorice?), făcând apologia diletantismului. Nu uită nici…

Atracția pentru tuneluri și subterane

Timp de lectură: 2 min Vizualizări: 34 Imaginarul colectiv operează o etajare ocultă lesne de observat în spațialitazarea diferitului: elitele sau challengerii (conspiratorii) sunt plasați fie în turnuri, fie în subterane (mai nou zgârie nori și bunkere). Ambele urmează simbolismul insulei, al centrului înconjurat de un mediu protector (aer sau pământ, după caz). Există o fascinație populară pentru tuneluri și…

Pir (SM): tunelul ”religios”

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 144 Sat Pir, comuna Pir, jud. SM   Legendele locale afirmă existenţa unui tunel între altarul Bisericii reformate (1440; str. Principală, 212) şi pivniţa Curiei Ibranyi (1584; str. Principală, 203), lung de aproximativ 500 m. Presupusa gură de acces din altarul bisericii este zidită. Unele bucăţi de cărămidă îngustă – cărora sătenii le spun…

Iancu Jianu (OT): posibil tunel al Buzeștilor

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 189 Sat Iancu Jianu (în trecut Ştirbei), comuna Iancu Jianu, jud. Olt   Tradiţiile locale vorbesc de existenţa unui tunel datând din vremea domnitorului Mihai Viteazu care lega Curtea Buzeştilor de Mănăstirea Călui, ctitorită de ei. Deşi ansamblul curţii boiereşti nu se mai păstrează, el poate fi localizat în teren la vest de Biserica…

Slatina (OT): subterane enigmatice

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 146 Municipiul Slatina, jud. OT   În ziua de 7.06.2007, în urma unor lucrări edilitare, executate în partea veche a oraşului Slatina, în zona Parcului Eugen Ionescu, a ieşit la iveală un adăpost subteran, de aproximativ 100 de metri pătraţi. Datarea (≈ 1880) a fost făcută prin compararea cărămizilor cu eșantioane locale cărora li…

Tainițele de la Câmpineanca (VN)

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 119 Sat Câmpineanca, comuna Câmpineanca, jud VN   Biserica Sf. Arhangheli Voievozi Mihai şi Gavriil (sec. XVII), devenită de mir, este tot ce a rămas din fostul Schit Floreşti (desfiinţat în 1863; clădirile anexe demolate ulterior acestui an). Biserica actuală a fost ridicată în anul 1640, surprinzând ”prin masivitate”, cu ”zidurile groase de 1…

Vechile beciuri de la Beciu (TR)

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 168 Comuna Beciu, jud. TR   ” Comuna e foarte veche. Legenda spune că numele şi l-a luat de la un beci zidit sub pământ (…) care servea oamenilor de loc de retragere în timpul primejdiilor şi mai ales pentru păstrarea trofeelor şi prăzilor luate de la inamici în timpul războaielor. Alţii spun că…

Alecsandri: Grota Haiducilor

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 118 Satul Vasile Alecsandri, comuna Stejarul, jud. TL În anul 1850 exista comuna Ceamurlia de Sus, din care făceau parte şi satele Camena, Testemel (actual Vasile Alecsandri) şi Eschi-Baba (actual Stejarul). Deşi pe noi ne interesează aria delimitată de aceste localităţi, faptul că şi românii au ”masacrat” memoria numelor (din impuls patriotard sau cu…

Hubul subteran de la Hulubești

Timp de lectură: < 1 min Vizualizări: 144 Sat Hulubeşti, comuna Călugăreni, jud. GR   Articolele din revistele misterioase urmează un anumit tipic: se merge pe teren (atunci când se merge), nu se găseşte nimic, se bagă explicaţii esoterizante şi se umflă materialul cu date culese de la ”radio-sanţ”. Astfel luăm cunoştinţă cu Beciul din Hulumbeşti şi legenda destul de sumară…