T.R.E.I.

Sat Putna, comuna Putna, jud. SV

 

Chilia rupestră a lui Daniil Sihastrul (sec. XV) este o grotă săpată de acesta în stâncă, în apropierea vărsării pârâului Vițău în Putna, la cca. 1 km de mănăstire.

Dezvoltarea pare a fi pe două niveluri: în partea superioară un paraclis rupestru (cu pronaos, naos și altar). Despre Daniil Sihastrul, minunile făcute de acesta și legătura cu Ștefan cel Mare există o mulțime de legende, păstrate în folclorul zonei. După 1470, Daniil Sihastrul s-a mutat într-o nouă locație.