T.R.E.I.

Municipiul Buzău, jud. BZ

 

Biserica Bunavestire-Banu (sau Banului, după dregătoria ctitorului Andronic Cantacuzino; atestată 1571; str. Bistriţei, 52) a fost iniţial biserică mănăstirească; din anul 1884 este biserică de mir (de parohie). Actuala clădire datează din anul 1722. În decoraţiunea interioară se remarcă influenţa lui Gheorghe Tattarescu (1820-1894), care a participat la realizarea picturilor. În biserică se află o Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care ”tămăduieşte bolnavii”.

Pe notă de însoțire:

Icoană făcătoare de minuni din Sf. Munte Athos, mănăstirea Dionisiu, adusă de monahii greci în această Sf. Biserică, ctitorie a voievodului Radu cel Mare (1495-1508) şi a Sf. Nifon, mitropolitul Ungrovlahiei (1486- 1508), la anul 1503”.

Pr. Radu Ilie, paroh al Bisericii Banu:

Este o icoană de la 1503, adusă de la Sfântul Munte Athos. A făcut nenumărate minuni. Aici, în general, credincioşii vin să se roage pentru neputinţe, boli, dar şi foarte multe femei care doresc să nască şi nu pot aveau copii”.

 

 

Icoana apare pe lista întocmită de Episcopul Melchisedec Ștefănescu în anul 1869 – vezi pentru amănunte Ep. Melchisedec Ștefănescu – ”Istoria icoanelor”, Ed. Nobiscum Deus, București, 2021.

Poate nu ar strica dacă B.O.R. ar demara – după modelul recentului ”inventar” al moaştelor – alcătuirea unor mini-monografii pentru fiecare icoană care este, sau despre care doar se afirmă că ar fi, făcătoare de minuni. Astfel de materiale sunt cvasi-inexistente, locul lor fiind luat de broşuri generaliste care propun informaţii incomplete, adesea contradictorii şi/sau eronate.