Citește Bâlciul nălucilor

 

Vă prezentăm în foileton cartea ”Bâlciul nălucilor. (pseudo)Excepționalism românesc”. Vlad-Ionuț Musceleanu semnează o analiză incisivă a mitologiei toxice injectată în mentalul colectiv de actori oculți. Această lucrare trebuie înțeleasă ca un pamflet științific. Ideile sunt exprimate de autor pe persoană fizică și nu trebuie puse sub nicio formă în legătură cu alte persoane, organizații sau instituții ale statului român.

Semnul răsturnat

Timp de lectură: 3 min Semnul răsturnat. Există un proces transformațional istoric prin care originalul, pe calea simulacrului, este substituit și impus sub forma opusului. Comunismul bolșevic a fost instaurat în România (și) cu ajutorul unui grup de etnici evrei. Ulterior aceștia au fost epurați, iar după ce s-a eliminat ceea ce chiar trebuia eliminat, în lipsă s-a trecut la…

Mai mult

”Noi în anul 2000”

Timp de lectură: 3 min ”Noi în anul 2000”. În decembrie 1989, plătind tributul de sânge, zorii libertății au biruit beznele dictaturii, lăsând loc speranței. La scurt timp românii aveau să descopere că lucrurile stau puțin diferit. În ”Jurnal zilnic”, Ion Rațiu nota că populația începuse să-l regrete pe Nicolae Ceaușescu încă din 1992. Însă cu toate obstacolele și tranziția,…

Mai mult

Milenii și milenarisme, o panică inventată

Timp de lectură: 3 min Milenii și milenarisme. ”Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului? Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva”1. Moartea: știi că sigur va veni, nu știi când, nu știi…

Mai mult

Hai Niascharian de-aici!

Timp de lectură: 3 min Hai Niascharian de-aici! Universul protocronismului magic nu este lipsit de o formă oarecum hazlie de religiozitate. Ghiță Funar și-l imaginează pe Iisus blond, cu ochi albaștri și dac-dac sau get-beget, în timp ce Tudor Diaconu (zis Moșuʼ din Pitești) transferă locurile și personajele Bibliei pe tărâmurile Vâlcii. De exemplu, Nazaretul era la Stânișoara. Și sunt…

Mai mult

Popodacul de la Vatican

Timp de lectură: 5 min Popodacul de la Vatican. ”Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba…

Mai mult

Iisus, dacul din Rai

Timp de lectură: 6 min Iisus, dacul din Rai. Falsificarea comunistă se justifică, desigur, prin funcționalism, dar nu trebuie să-i negăm și un spirit ludic, o anumită voluptate a răstălmăcirii. Înainte de a fi reconsiderat, Brâncuși a fost transformat într-un țăran plecat să parvină în capitala Franței, un talentat copist al artei populare, care fie se inspira din stâlpii pridvoarelor…

Mai mult

Facerea lumii-n Dacia

Timp de lectură: 3 min Facerea lumii-n Dacia. Apăruți în siajul protocronismului, o serie de amatori, majoritatea, dar nu exclusiv, ingineri, au încropit un curent ad-hoc, fără cine știe ce densitate. Se specula despre orice: de la Densușianu și megaliți, la scrierea dacilor și revizionismul maghiar. Unii erau bine pregătiți, alții tufe de Veneția. Majoritarea tezelor vehiculate pot fi ușor…

Mai mult

Scurte definiții și Primii-n timp

Timp de lectură: 2 min Scurte definiții. Dacism = curent istoriografic, cu o puternică componentă filosofică și ideologică, care hiperbolizează influența unei populații autohtone (numită reducționist dacică), minimalizând elementul latin și migrator în etnogeneza poporului român. Instrumental, dacismul este un curent etnocentric și centripet, asociat unor structuri cu înclinații totalitare; Dacomanie = tulburare obsesiv-maniacală, în care subiectul dezvoltă un monoideism…

Mai mult