Editura

Titlu: Cântece de luptă

Subtitlu: -

Autor: Constantin Salcia

Editura: N.D.

Format: poche, ebook, 26 pag

ISBN: 978-606-95581-0-2

Apariție: București, 2023

Domeniu: Poezie, Discurs patriotic, Restituiri

 

La 22 iunie 1941, dată când armata română a intrat în vâltoarea celui de al Doilea Război Mondial, poetul Constantin Salcia se afla mobilizat la o unitate de artilerie uşoară; însă, având calitatea de scriitor atestat, a fost detaşat la Marele Stat Major al Armatei şi încadrat la Biroul de presă şi propagandă al Statului Major şi anume la redacţia revistei militare ”Soldatul” ce apărea de două ori pe săptămână într-un mare tiraj şi era trimis pe front pentru militarii ce luptau activ în Războiul sfânt contra bolşevismului.

Constantin Salcia, ostaş în slujba patriei, închină volumul său tuturor ostaşilor ce s’au jertfit pentru mântuirea neamului nostru. E un imn de recunoştinţă şi un îndemn pentru frumoasele năzuinţe ale sufletului românesc”. (Universul, nr. 68/11.03.1942)

Fost deținut politic, Constantin Salcia a fost trecut la index de regimul comunist, iar opera sa transferată în Fondul secret (S). Reeditarea de față este o restituire inițiată de familia autorului.

 

Descarcă și citește gratuit cartea în format PDF