Paranormal

Legat de Kabbala există o mulţime de denumiri alternative. În funcţie de cum sunt înţelese şi operaționalizate, aceste denumiri pot încurca sau lămuri.

Pluralilatea formelor este generată de controversele privind pronunţia corectă, transliteraţia în grafie latină păstrând o formă cât mai apropiată de pronunţia originală şi varianta aleasă (subiectiv) a fi corectă. Câteodată, forma indică apartenenţa la un curent de gândire sau şcoală. Unele variante sunt folosite mai des, datorită influenţei curentelor dominante.

Kabbala - 24 variaţii

Variaţiile provin din:

   • alegerea literei de început (C, Q, K)
   • dublarea literei ”L”
   • dublarea literei ”B”
   • prezenţa sau absenta ”H” final.

Unele curente cabalistice au preferat propria transcriere, identificabilă după literele de început: K – pentru cabala ebraică tradiţională, C – pentru cabala creştină, Q – pentru cabala hermetică (sau ocultă). În timp s-a încercat o sedimentare în funcţie de nominaţii, dar această clasificare este prea puţin folositoare de vreme ce mulţi scriitori fie nu o (re)cunosc, fie nu o respectă. Deşi parţial adevărată, o astfel de clasificare e generatoare de confuzii: nu după nominaţie se determină afilierea discursului, iar unii autori nu ţin seama deloc de ea1.

 

Notă: 1De exemplu, la Roland Goetschel, în Op. cit., deşi este parcursă sumar întreaga istorie a cabalei, singurele variaţii ale denumirii apar la… bibliografie. Atragem atenţia că ne referim la ediţia în limba română – nu am consultat opera lui Goetschel în ediţia originală.