Dacia preistorică și istoricăNicolae Bălcescu

File din istoria criptografiei românești, povestită copiilor.

Năstase Tihu – ”Scrierea criptografică în activitatea revoluționară a lui Bălcescu”. Un articol publicat în ”Almanah Cutezătorii 1986, editat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Bucureşti, pg. 28.