Editura

Titlu: Ciudățenii din țara noastră

Subtitlu: -

Autor: Silviu N. Dragomir

Editura: N.D.

Format: A5, print, 260 pag

ISBN: 978-606-95225-5-4

Apariție: București, 2021

Domeniu: Mistere, Enigme, Protocronism

 

”Ideea de a alcătui un fel de enciclopedie a ciudăţeniilor de pe la noi era fatal să se strecoare şi să domine în subconştientul acelui scormonitor spirit ce se mai dedicase misterelor care ne înconjoară, tainelor, controverselor sau incursiunilor în paranormal, în ceasuri când lăsa deoparte studiul unor materii din domeniul clarei realităţi.

S-ar zice că în dl Silviu N. Dragomir o severă cerinţă a ştiinţificei precizii luptă eroic cu un zburdalnic, imprevizibil joc al imaginaţiei cu schimbătoare victorii şi anotimpuri, de unde ispititoarea concluzie că anume de o asemenea manieră convieţuind, contrare tendinţe construiesc un eu complex. Aşa sau altfel, o vie curiozitate caracterizează starea cercetătorului, între ce este solid, palpabil, nemişcat sub priviri şi ascunsul din partea de umbră. Precum îi şi zicea Hamlet confidentului său: „Se-ntâmplă în lumea aceasta Horaţio, lucruri la care nu se gândesc filosofii”. (Barbu Cioculescu)