Editura

Titlu: Bâlciul nălucilor

Subtitlu: (pseudo)Excepționalism românesc

Autor: Vlad-Ionuț Musceleanu

Editura: C.I.D.

Format: B5, print, 194 pag, fotografii AN și color

ISBN: 978-606-94822-3-0

Apariție: București, 2022

Domeniu: Spiritualitate, Protocronism, Gândire critică

 

La începutul anilor ʼ90, Gregorian Bivolaru a instrumentat un mit fondator cu o structură ternară, asamblat anterior, pentru nou-înființata lui școală de tantra-yoga (MISA);

O componentă a acestui mit, fundată pe apocrifa ”profețiilor” hindusului Sadhu Sundar Singh, a fost modelată astfel încât să se autoconfirme prin asimilare dinamică. Această proiecție milenaristă a infestat societatea românească, pierzându-i-se originea și fiindu-i neglijată filiația și adaosurile ulterioare, provenite majoritar din aceeași sursă;

În aceeași perioadă a apărut un curent revanșard, numit de noi protocronism magic, bazat pe o ideologie paraistorică care afirmă o superioriate și cvasi-anterioritate autohtonă în ansamblul civilizației umane (viață, limbă, scriere, ș.a.). Acest curent își are rădăcinile într-un deviaționism al protocronismului comunist, căruia-i adaugă o latură originală, care ține de supranatural, de fabulos;

Folosind pe post de creuzet și cutii de rezonanță grupuri de marginali cu preocupări comune, aceste două curente s-au închegat la nivel societal în doctrina toxică a unui fals excepționalism care afirmă nici mai mult nici mai puțin că de la români a plecat totul și totul se va sfârși cu românii. Aceste idei delirante nu au nimic de-a face cu fibra tradițională a poporului român.