T.R.E.I.

Sat Biertan, comuna omonimă, jud. SB

 

Biserică fortificată, construită în stil gotic.

În interior, în registrul stâng, un arlechin viu colorat susține un arc de boltă din nervura tavanului. Tradițiile locale nu explică în mod satisfăcător inedita prezență.

Demnă de menționat este și impresionanta realizare mecanică a închizătorului de la ușa sacristiei.

La Bietlan s-a găsit un Donarium din sec. IV d.Hr. (aflat în prezent în colecția Muzeului Brukenthal din Sibiu), dovadă a existenței creștinismului în Transilvania după retragerea aureliană.