T.R.E.I.

Sat Ungureni, comuna Nistoreşti, jud. VN

 

Simion Hârnea prezintă legenda unui dolmen din Groapa Masa-Băra de pe Valea Nărujei: se spune că un ciobanaş de la stâna lui Modoran, numit Băra, a întâlnit trei fete adormite lângă o fântână. Fiind caldură mare, Băra le încropeşte un umbrar din crăci şi frunziş, fără a le deranja odihna. Mai târziu află de la ele că sunt zâne, şi ca răsplată primeşte puterea a 12 voinici, deşi mai modest, el ceruse o putere cât 24.

La stână îşi dovedeşte puterea construind o masă de piatră dintr-o lespede ”cam de un stânjen în lungime şi cam pe jumătate în curmeziş” şi ”patru ţâuri de piatră, lungi”, culese din drum. ”Când ajunse în bătătura stânei Băra, înfigând în pământ, la distanţe potrivite, cele patru pietre lunguieţe, a ridicat singur lespedea deasupra, înjghebând în acest chip o masă minunată şi trainică de piatră”.

În afară de un aranjament dolmenic, legenda descrie o întâlnire cu fiinţe eterate (zâne) în imediata apropiere a unei fântâni, iar relaţiile numerice 1-4-12 şi 12-24 par a avea legături cu orele şi zodiacul.

 

 

Conform DTM 1:25.000, obiectivul se află la 2 km SSE de satul Ungureni. Cei care vor să ajungă la acest obiectiv sunt sfătuiţi să caute călăuze locale.