Editura

Titlu: Pe urmele lui Nicolae Densuşianu

Subtitlu: -

Autor: Mihai Popescu

Editura: C.I.D.

Format: B5, print, 220 pag, fotografii și schițe AN

ISBN: 978-606-94822-4-7

Apariție: București, 2023

Domeniu: Istorie, Biografie, Dacism

 

Pe urmele lui Nicolae Densuşianu” umple un gol și repară o nedreptate istorică. Densușianu, omul și opera sa, sunt oglindite de pe poziții partizane, subiective și mai întotdeauna marcate de o doză de necunoaștere. Mihai Popescu, cu acribie și cunoaștere profundă a contextului european și național, repune lucrurile în ordinea lor firească, oferindu-ne o biografie a Densușienilor cuprinzătoare, corectă și cinstită.