T.R.E.I.V.Burcu Romania Megalitică 99

Vom împărţi materialul despre Piatra Corbului în două episoade. Pentru început vom prezenta câteva fotografii din Arhiva Dan Corneliu Brăneanu, care ne-au atras atenţia în mod deosebit. În episodul următor vom introduce investigaţia de teren şi contribuţia proprie.

Deşi profilul de bătrân cu barbă avea toate şansele să fie un mimetolit, cele două semne (ovalul şi cele 2 gamma unite într-un S la 90 de grade) păreau a fi intervenţii antropice cu sens şi scop necunoscut.

Înainte de a prezenta cadrele fotografice, ţinem să insistăm asupra faptului că indiferent de vechimea şi starea de conservare a unor documente, ele pot fi valoroase tocmai prin conţinutul lor. Idei de genul ”Eu nu accept decât calitate HD” sunt prin ele însele o aberaţie în munca de documentare. Enunţate de un om care pretinde a se ocupa tocmai cu asta, ele sunt dovada certă a imposturii. Salutări, dle. Vasile Burcu! Salutări http://romaniamegalitica.blogspot.ro/

 

 

(va urma)

 

N.B. Fotografia de medalion care însoţeşte articolul îl înfăţişează pe Vasile Burcu în ipostază de demiurg (?!?).  Noi nu discutăm gusturile îndoielnice ale nimănui, doar am preluat ilustraţia.