V. Rudan și Luana ȚaraPetre Țuțea

Următoarea informaţie, cu titlu de unicat, ne-a dat mari bătăi de cap:

Partenerul de celulă, timp de 6 ani, al gigantului Petre Tuţea – Vasile Rudan, organizator de expediţii arheologice [s.n.], afirmă că descoperirile în domeniu dovedesc descendenţa extraterestră a unor civilizaţii umane anterioare civilizaţiei noastre1.

Începusem să ne întrebăm dacă nu cumva traumele acumulate în temniţele politice comuniste – niciodată mărturisite public – au determinat comportamentul deviant de mai târziu al personajului în cauză. Ne puneam chiar întrebari asupra consistenţei morale a demascării unui om trecut prin astfel de suferinţe. Din păcate, frământările noastre erau fără obiect.

Informaţia, repetem unică, apărea în secţiunea ”Învăţământ” al fostului site web al Comunei Poduri, jud. Bacău. Secţiunea Şcoalii Prohozeşti II este plină de divagaţii pseudo-istorice, al căror rol şi rost nu suntem în măsură să-l comentăm. Citatul de mai sus ne-a atras însă atenţia.

Nu ne-a fost nici greu şi nici uşor să găsim semnatarul rândurilor de pe site-ul Primăriei. L-am aflat în persoana dlui. înv. Iscu V. Nicolae (cu această ocazie mulţumim şi dlui. Iscu V. Gheorghe, romancier prolific, pentru datele furnizate).

Fostul învăţător Iscu V. Nicolae, actual pensionar, ne-a furnizat din memorie, două posibile surse: cărţile lui Pavel Coruţ şi o revistă ”Terra Magazin”. Eroarea a fost sesizată imediat, dl. Iscu poate confirma: Coruţ se referea la Gabriel Gheorghe (pe care-l cunoaştem):

După apariţia cărţilor mele şi a lucrărilor istorice migălite de domnul Gabriel Gheorghe, mai mulţi aşa zişi avizaţi ne-au înjurat cu sârg. […] Că domnul Gabriel Gheorghe a fost deţinut politic, împărţind timp de şapte ani celula cu mult regretatul Petre Ţuţea. E cam greu să acuzi de comunism un om care şi-a ruinat tinereţea prin temniţele kominterniste2.

Cum în paginile următoare ale cărţii se relatează despre Rudan Vasile şi Luaniada sa, G. Gheorghe s-a transformat în V. Rudan şi 7 (şapte) ani de temniţă în 6 (şase). Soluţia este hilar de simplă, însă noi am mers până acolo încât am verificat nomenclatoare ale foştilor deţinuţi politici din România: Rudan nu apărea nicăieri.

Din curtoazie, i-am trimis materialul de faţă, pentru validare, dlui. Iscu. Acesta a adăugat o precizare: ”În ciorna mea era aşa: Partenerul de celulă, timp de 6 ani al lui Petre Tuţea şi instructorul expediţiei din 1979, Vasile Rudan, emit ipoteze despre originea extraterestra a pământenilor. S-ar putea ca Rudan să nu fi fost una şi aceeaşi persoană cu colegul de celula al lui Tuţea! Predicatu-i la plural!” Că alţii i-au modificat spusele, noi nu putem şti; de altfel, nu ar fi prima dată când o eroare de transcriere sau interpretare dă naştere unor zvonuri dintre cele mai incredibile. Însă G. Gheorghe nu a emis niciodată ”ipoteze despre originea extraterestra a pământenilor”; asta putem garanta. În fond, spusele târzii ale dlui. Iscu nu schimbă cu nimic datele problemei!

Cu această ocazie, dorim să răspundem şi unor nedumeriri coruţiene:

      • Aşa-numitele ”temniţe kominterniste” erau în fapt temniţe româneşti, administrate de statul român şi deservite de statul român. Încercarea tendenţioasă de a plasa răspunderea exclusiv pe seama sovieticilor este nu numai falsă şi neavenită, dar oglindeşte şi lipsă de respect pentru cei care au suferit acest tratament injust şi inuman. Unul dintre ei, Gabriel Gheorghe. Cu voia dvs şi membri ai familiei mele;
      • Din respect pentru suferinţa dlui. Gheoghe (n. 23 august 1929), vă recomand să lăsăm lucrurile aşa cum sunt. După propriile declaraţii3, G. Gheorghe a fost închis (între anii 1957-1964) din eroare, fiind ”implicat întâmplător într-un proces politic înscenat”. Nu mulţi foşti deţinuţi politici au scris ulterior, benevol, teze strident ateiste precum ”Mitul potopului. Inadecvenţe în interpretarea religioasă”4. Aşadar, să nu continuăm pe această pistă; ar fi păcat!
      • Şi încă ceva, domnule Coruţ! Din lipsă de ”sânge tânăr”, despre societatea GETICA se poate vorbi acum doar la trecut! Cu menţiunea fermă că nu ne referim la toţi foştii membri (pe mulţi îi cunoaştem şi sunt/ au fost oameni de onoare), adăugăm: nu e uşor să produci ”cadre de nădejde” într-un regim democratic!

În concluzie, Rudan era Gheorghe, Vasile era Gabriel, şi faptul că Rudan Vasile a fost ”partenerul de celulă, timp de 6 ani, al gigantului Petre Tuţea” a provenit dintr-o festă nefastă a memoriei.

 

Note: 1www.ppbc.ro/educatie; 2Pavel Coruţ – ”Lumina Geto-Daciei”, Ed. Varanha, Bucureşti, 1993, pg. 141; 3”Bazinul carpatic. Spaţiul carpatic – Începutul civilizaţiei europene?” – comunicare prezentată la Simpozionul Academiei Române – Civilizaţie şi Geopolitică în Bazinul Carpatic; Bucureşti, 11-12 oct. 1999, nota 2; 4Gabriel Gheorghe – ”Mitul potopului. Inadecvenţe în interpretarea religioasă”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.