J. B.

Una dintre erorile fundamentale ale ufologiei este abordarea nesistematică și haotică a subiectelor investigate. Considerăm că introducerea unei abordări sistemice poate ”lumina” multe chestiuni rămase nelămurite în prezent.

Tocmai de aceea, desfășurăm1 o serie de cercetări de acest tip. Una dintre ele-și propune alcătuirea unui Repertoriu al publicisticii ufologice din străinătate privind subiecte românești în perioada 1967-1989 (RUS).

Repertoriul va cuprinde două categorii:

  • Materiale scrise de străini despre cazuri, personalități, situații, ș.a. din Republica Socialistă România;
  • Materiale scrise de români, dar publicate în străinătate. Aici diferențiem între rezidenții din România și cei emigrați la data publicării (de ex. cazul lui Doru D. Todericiu – alias Pierre Carnac).

Desigur, este vorba de o întreprindere de lungă durată. Vom publica pe parcurs materialele identificate, însoțite de trimiteri bibliografice și facsimile (acolo unde este posibil).Orice ajutor este binevenit!

***

Un singur exemplu.

În  ”Ouranos” (serie nouă, nr. 11/1974, pg. 9-11), Dan Mihăilescu2 publica ”OVNI3 ou ballon?”, un articol despre Cazul Banat. Cu poze, cu hărți ale traseului de deplasare, …

 

 

Așa apar date noi. De unde nici nu te aștepți.

(va urma)

 

Note: 1Este vorba de un colectiv care grupează mai multe organizații (printre care ASFAN-România) și persoane particulare; 2Dan Mihăilescu a realizat al doilea set de fotografii de la Valea Plopului. De asemenea, este membru fondator al ASFAN-România; 3OVNI – Acronim corespunzând sintagmei ”Objet Volant Non Identifié”. Echivalentul francez al UFO/ OZN.

 

Episoade II, III, IV, V, VI, VII, VIII,