T.R.E.I.

Sat Sânmartin, comuna Macea, jud. AR

 

În biserica romano-catolică (cu hramul Sf. Martin, ≈ 1756) ”reţine atenţia o splendidă pictură reprezentând un aspect al Răstignirii, care după părerea unor istorici de artă ar fi opera originală a pictorului german Albert Durer (1471-1528)”.

Informaţia lapidară, redundantă pe Internet şi lipsită de orice înclinare spre detaliu trădează o aceeaşi sursă: un ghid turistic al judeţului, la nivelul anului 1974. Ne-ar mira ca un Dürer autentic dintr-o biserică de provincie să nu fie deja în colecţia particulară a unui potenţat post-decembrist. Iar dacă mai există în biserica Sf. Martin din Sânmartin, atunci nu este un Dürer autentic.

 

 

Iar pentru cultura generală, nu e Albert, e Albrecht Dürer.