Tăblițele ”de la Sinaia”

Vulgata propagată insistent susține că în Arhiva Mănăstirii Sinaia nu există însemnări referitoare la mult-discutatele piese de plumb ”de la Sinaia”. Este o afirmație interesată, care întregește aura de mister și ”ocultare”, eludând totodată incuria așa-zișilor ”cercetători” ai subiectului. Și, mai ales, este o afirmație falsă.

În ”Declarație pentru Patrimoniul Cultural Național” (Mănăstirea Sinaia; registru datat 25.03.1978) regăsim ambele piese:

1541. Placă turnată / plumb / 17/11/07 / Depozit / Mediocră (stare de conservare – n.n.) / 1568

1542. Placă turnată / plumb / D=7.5 / Depozit  / Mediocră / 1844” (pg. 83)

 

În ”Inventarul general 1960” (adăugat pentru a acoperi și anii următori), întâlnim placa dreptunghiulară:

834. (nr. inventar) / ” ” ” (proces verbal de recepție) / Placă de plumb irograf (denumirea obiectului) / 1 (cantitatea) 25 (preț unitate) / 25 (valoarea totală) / 1568 (nr. fișei de inventar) / muzeu (locul unde se găsește)”.

 

În ciuda descrierii alambicate, observăm corespondența dintre numerele de inventar (evidențiate). ”Irograf” nu este o formă alterată de la ”tipograf”, așa cum am presupus inițial, ci pare a proveni din franțuzescul (ch)irograf(ie)*, fără valoare adăugată.

Aceeași piesă apare și în ”Dosar nr. 1 cuprinzând clasificarea și catalogarea bunurilor mobile şi imobile la data 1 Noembrie 1969”:

2539 (nr. crit.) / Placă / 834 (nr. inventar) / – (înălțimea) / 0.17 m (lungimea) / 0.11 m (lățimea) / 0.005 m (grosimea)/ 1.150 kg (greutatea) / Plumb irograf (materialul din care este confecționat) / Sec. XIX (anul sau epoca căreia îi aparține) / Stampă litografiată (ce reprezintă?) / Mediocră (starea de conservare) /Muzeu (locul unde se află în prezent) / Neofit Nica** (numele gestionarului în păstrarea căruia este dat obiectul)”.

**Arhimandrit Neofit Nica († 30.04.1999).

 

Dacă în cazul tăbliței dreptunghiulare situația este clară, în ceea ce privește medalia rotundă, lucrurile sunt încurcate. Ea nu apare în ultimele două acte menționate într-o formă care să permită identificarea (sau, cel mai probabil, nu apare deloc). Tentația a fost să o încadrăm la categoria”Monede diferite nedescifrate” (no. 2615), dar cele 12 piese din această categorie se regăsesc repertoriate și în 1978. Deocamdată nu știm să explicăm din ce cauză artefactul apare menționat numai după anul 1969.

***

Găsirea referințelor menționate a fost posibilă datorită metodei de eșantionare descendente; am presupus (corect!) că este preferabil să coborâm pe scara timpului, plecând de la documente mai apropiate de zilele noastre. Odată stabilită valoarea de maxim, rămâne de identificat și cea de minim. O supoziție educată ne indică anii ʼ40 ai secolului trecut. Dar cine știe, poate ne înșelăm!

Căutările continuă!

 

Mulțumim obștii Mănăstirii Sinaia și în special protos. dr. Mihail Harbuzaru pentru sprijinul acordat. De asemenea, îl amintim pe Răzvan Anghel, care ne-a oferit la momentul oportun, cu o operativitate exemplară, câteva detalii-cheie.