Tăblițele ”de la Sinaia”

Vă oferim spre studiu lucrarea lui Dan RomaloCronică apocrifă pe plăci de plumb?”, ediția I, Ed. Arvin Press, București, 2003.

O raritate! Xerox-ul a fost pus la dispoziție de răposatul Luca Manta și scanat în cadrul C.I.D. de subsemnatul. Mulțumim pentru ajutorul tehnic suplimentar prietenului 7, din Antena Sud-Vest.

După apariția ediției a II-a, completată, am putea crede că această primă apariție este depășită și superfluă. Poate pentru cei care nu știu să facă analiză comparată de text.