Tăblițele ”de la Sinaia”arh. Silvia Păun

Silvia Luiza Păun (†2003) a fost o arhitectă pasionată de istoria veche și scrierea dacilor, cu multiple conexiuni în lumea dacismului angajat. Și membră a Cercului Deceneu.

Vasile Ionescu:

”Se interesează foarte mult de aceste plăcuțe și de megaliții din regiune, de aici, arhitecta Silvia Păun. (…) Părerea dînsei despre plăci este că sînt valabile; nu cred că a publicat nici o placă, chiar era în ceartă cu Moldoveanu și cu mine că nu vreau să i le dau ei să le studieze. Eu i-am spus lui Moldovanu să i le dea”1.

Într-un articol publicat în revista ”Cântarea României”, Silvia Păun face următoarea precizare:

”… a tăblițelor de tip Sinaia (publicată pentru prima oară în Flacăra din 24.VI.1983 de Ion Gheorghe)…2.

Profund implicată în problema scrierii dacice, doamnei Păun i se poate trece cu vederea dezacordul gramatical flagrant; până la urmă ea era de profesie… arhitectă! În cazul dânsei, semnificativă este omerta declanșată de ranchiună: în lipsa exclusivității, pentru femeia care-și zdrobea pieptul pentru daci și scrierea lor, subiectul nu există! Silvia Păun a avut o publicistică bogată, dublată de participarea la diferite manifestări daciste. Cu toate eforturile, în afara mențiunii sumare de mai sus, nu am identificat nici o referire publică a ei pe subiectul tăblițelor.

În cartea lui D. Manolache, Cornelia Velcescu afirmă:

Cunosc faptul că o plăcuță primise de la Ionescu și doamna arhitect Silvia Păun3.

Cel mai probabil, este vorba de filiera indirectă, via I. Moldoveanu, indicată de Ionescu anterior.

Note: 1Mărturia VAI; 2Silvia Păun – ”Grafia semnelor răbojului comparativ cu cea a unor scrieri vechi”, în ”Cântarea României”, nr. 9/septembrie 1983, pg. 20. ”Cântarea României” a fost noul nume al ”Îndrumătorului cultural”, revistă dedicată ”îndrumării muncii culturale de massă” (ideologizarea culturii) care la acea vreme apărea sub responsabilitatea Consiliului Culturii și Educației Socialiste”; 3Dumitru Manolache – Op. cit., pg. 35.

***

Aparent fără legătură cu subiectul abordat, prezentăm o creație a Silviei Păun, o sinteză grafică care pornește din Paleolitic și culminează cu… Epoca Nicolae Ceaușescu:

 

Silvia Păun 002

Și aceeași planșă, trunchiată convenabil, în stil stalinist, de conf. univ. dr. G.D. Iscru (în ”Strămoșii noștri reali: geții-dacii-tracii-illirii: națiunea matcă din vatra «Vechii Europe»” (Ed. Mica Valahie, București, 2010, pg. 320):

 

Silvia Păun 001

Așa scriu unii istoria, oscilând între pupat în cur din interes și falsificare grosolană! Și pe-ăștia ar trebui să-i credem pe cuvânt, în ciudat tuturor evidențelor.