T.R.E.I.

Sat Mușătești, comuna Mușătești, jud. AG

 

Muzeu sătesc de istorie și etnografie.

Între exponatele muzeului se află și o pereche de opinci de fier. În basmele populare, tocirea a trei perechi de opinci de fier este asimilată unei călătorii îndelungate, adesea cu rol de răscumpărare a greșelilor sau de parcurs inițiatic.

Cercetările etnografice au identificat astfel de încălţări în mai multe zone (Cornereva – jud. Caraş Severin, Baia de Aramă – jud. Mehedinţi, Sănduleşti, Turda – jud. Cluj), fiind culese şi mărturii orale despre folosirea lor efectivă şi de lungă durată.

Dată fiind legătura ostentativă făcută între folosirea opincilor de fier şi ”vremurile grele”, este greu de ştiut dacă este vorba de folclor autentic sau doar de elemente de propagandă proletcultistă, specifică epocii.